( klik op logo voor HOMEPAGE )

Lijst met anglicismen - Engelse leenwoorden

DirkJan Vos - d.vos35@chello.nl

Amsterdam - Den Haag 1960

De invloed van het Engels op het Nederlands staat voortdurend ter discussie. Nu eind 2014 wordt voor de tweede maal het anglicisme van het jaar gekozen. En het gaat dan niet om het meest ergerlijke Engelse leenwoord, maar om wat iemand het mooiste anglicisme vindt. En dan hoeft het woord niet per se uit dit jaar te komen. Vorig jaar won het woord awkward, dat vooral onder jongeren populair is.

Aan de andere kant van de schaal bevindt zich een club als de Stichting Nederlands die de taal het liefst zuiver houdt. Deze puristen willen een woord als barbecue vervangen door roosterfeest. Een onrealistische opvatting omdat taal hoe dan ook verandert en niet is op te leggen welke woorden mensen wel of niet gebruiken. Een heilloze missie.

Toch leeft er een vrij algemene weerzin tegen de verengelsing in de taal. Mensen zijn bang dat op den duur het Nederlands plaatsmaakt voor het oprukkende Engels. Ik deel die angst niet, maar sta ook niet te popelen om veel Engelse woorden en uitdrukkingen te gebruiken. En wat het aandeel van het Engels in de taal betreft, dat valt toch nog reuze mee. Of toch niet?

Taalkundige Nicoline van der Sijs onderzocht in 1994 middels een steekproef in de NRC hoe groot het aandeel Engelse woorden was. Dit herhaalde ze in 2012. En het aandeel was wel iets toegenomen, maar nog steeds heel klein. Nu vind ik dat voor het onderzoeken van de populariteit van Engelse woorden je niet de NRC moet gebruiken, maar juist sociale media, radio en tv en bijvoorbeeld reclame-uitingen en personeelsadvertenties - de populariteit van frikandellen moet je niet meten in sterren-restaurants, maar in snackbars - maar ook dan zal het aandeel niet heel hoog zijn.

Dat mensen dat anders ervaren komt omdat we wel omringd worden door Engelse invloeden in de media, reclame, muziek en films. De kwantiteit van anglicismen in de taal kan beperkt zijn, maar de kwaliteit en frequentie van Engelse woorden is denk ik toch groter dan Nicoline van der Sijs heeft vastgesteld. Kijk op Twitter en Facebook en je komt veel Engels tegen, zeker onder jongeren. Ook zouden we ons volgens taalkundigen niet zo druk moeten maken omdat veel anglicismen tijdelijk populair zijn en vele vanzelf weer verdwijnen. Dat kan voor de lange termijn zo zijn, maar dat doet niets af aan het gevoel dat er veel Engels in het taalgebruik voorkomt. Bovendien bouwen de anglicismen zich - naarmate je ouder wordt - hoe dan ook cumulatief op.

Een verdere veramerikanisering en globalisering van onze cultuur kan toch betekenen dat onder jongeren de verengelsing in de (nabije) toekomst fors kan toenemen. Doe daar eens onderzoek naar en dan niet alleen naar geschreven taal, maar juist ook naar de spreektaal. En of verdere verengelsing erg is, is vers twee. Ik heb er weinig problemen mee.

En dan is er nog de internationalisering van Nederland. Op steeds meer plekken als Schiphol, musea en Amsterdamse terrassen is de voertaal Engels. Dat is onvermijdelijk in dit kikkerlandje dat grotendeels van het buitenland en toeristen afhankelijk is. Ook is er een groeiende tendens om meer onderwijs aan universiteiten en hogescholen te geven in het Engels. Een logische ontwikkeling als je mee wilt komen in de internationale wetenschap en buitenlandse studenten wilt aantrekken.

En om een bijdrage te leveren aan deze discussies heb ik een lijst gemaakt met een groot aantal bekende en wellicht minder bekende anglicismen, woorden en uitdrukkingen. Op de meeste ben ik zelf gekomen, maar ik heb ook een paar bronnen gebruikt, met name ook voor recente Engelse woorden die ik niet ken, maar wel bekend zijn bij jongeren.

De lijst is niet compleet maar zit aardig in de richting, en ik heb nergens een betekenis gegeven, dan moet je maar googelen. Een aantal al vroeg ingeburgerde leenwoorden ontbreken en er staat ook een aantal in die al aan het verdwijnen zijn of al zijn verdwenen. Toch kan de houdbaarheid voor een taalgebruiker lang zijn, zo gebruiken we geen floppy meer, maar velen kennen het woord nog goed. Verder geen merknamen en op passieve wijze worden we door veel meer Engels overspoeld dan de lijst weergeeft. En dan zijn er nog veel niet opgenomen Engelse woorden die mensen steeds vaker ad-hoc gebruiken in hun spreek- en schrijftaal. Ook zijn van veel woorden niet alle woordvormen opgenomen. En anglicismen zijn voorkomende leenwoorden, maar mij is opgevallen dat mensen ook allerhande stukjes Engels gebruiken in een gesprek en soms ook in schrift. Er is dan meer sprake van een veel bredere vorm van verengelsing.

En naast al die Engelse leenwoorden ken ik ook nog een paar duizend Engelse namen en titels van songs, films en boeken. Ook dat draagt bij aan de verengelsing van de taal. De taalwetenschap zou zich ook met encyclopedische namen en feiten en kennis van aangeleerde vreemde talen (Engels, Duits en Frans) mogen bezighouden en betrekken bij taalonderzoeken over het Nederlands. Ook een naam als 'John Lennon' zijn twee interessante woorden in het Nederlands.

En vaak lees ik dat de invloeden van het Frans en Duits uit het verleden hetzelfde zijn als nu met het Engels. Ik zou dat niet gelijk willen stellen, want door de media en internet is de invloed van het Engels volgens mij niet vergelijkbaar. Ik beschouw het als een unieke, nieuwe ontwikkeling.

Noot. Er bestaat grote concensus onder taalkundigen dat taalontwikkeling en taaladaptie alleen plaatsvindt via fysieke contacten en niet door onderwijs of media als radio en tv. Dat is aangetoond door onderzoek. Ik snap dat wel, maar hoe kan dan zo'n grote lijst aan Engelse woorden en uitdrukkingen bij veel Nederlanders bekend zijn en gebruikt worden? De invloed van Engelstalige muziek en televisie lijkt mij toch aanwezig en zoniet, waarom heeft het dan geen invloed? Het vraagt vind ik om nieuw onderzoek.

De wetenschappelijke waarde van de lijst zal niet groot zijn, maar het geeft toch een aardig overzicht van wat de verengelsing nu in de praktijk betekent. Er zitten veel woorden tussen uit de sport, tv, film, muziek, entertainment en technologie. Ik denk dat veel van de woorden wel algemeen gebruikt worden, vooral in de spreektaal, maar dat je veel woorden niet snel in de kranten zal aantreffen. Wat dat betreft is de verengelsing denk ik sterker in opmars dan het onderzoek van Nicoline van der Sijs heeft uitgewezen. Bovendien kan het aantal Engelse woorden procentueel laag zijn in het Nederlands, de woorden vallen wel extra op. En ik denk -natte vingerwerk- dat het aantal Engelse woorden in de verzameling nieuwe woorden na 1960 hoog is. En we kennen veel korte Engelse uitdrukkingen en nauwelijks een in het Frans of Duits. Scroll er doorheen en vorm een eigen beeld en oordeel.

[En er hoeven geen ontbrekende woorden worden ingezonden. De lijst is verder geheel of gedeeltelijk door een ieder vrij over te nemen en te bewerken. Om het in goed Nederlands te zeggen: Free flow of information. ]

Misverstanden over anglicismen - www.anglicisme.nl

Onderzoek Engelse leenwoorden - Nicoline van der Sijs - www.onzetaal.nl

Website Stichting Nederlands

Let op. Er zijn mensen die Engelse leenwoorden geen anglicismen vinden en een anglicisme alleen in de context van een foutieve vertaling noemen. Dit soort voorbeelden heb ik niet opgenomen, maar zijn uitputtend te vinden op de lijst van Onze Taal.

En ik ben kritisch op de verzameling van Onze Taal, want enerzijds staan er veel uitdrukkingen in die al heel lang geheel zijn ingeburgerd en anderzijds ook aardig wat voorbeelden van zinnen die je vrijwel nooit hoort of ergens leest.

Een anglicisme wordt meestal negatief beschouwd en een leenwoord positief. Is puur subjectief en normatief. Ik maak dat onderscheid niet.

Dossier - De invloed van het Engels - Onze Taal - onzetaal.nl

Wikipedia hanteert een beperkte definitie. Ik zie het begrip anglicisme veel ruimer en niet negatief.

Anglicisme - Wikipedia - nl.wikipedia.org

Wat is nou eigenlijk een anglicisme? - De taalpassie van Milfje - milfje.blogspot.nl Voorbeeld van een arikel op de site van Vrij Nederland met veel opvallende anglicismen:

Lieuwe van Gogh is dankbaar gestemd - Mischa Cohen (1957) - vn.nl

Voor de verkiezing van het Anglicisme van 2014 had ik graag shinen in willen zenden, maar iemand was me voor. Vervolgens heb ik voor framen gekozen. Framen is daardoor genomineerd voor de verkiezing en maak ik een kleine kans op een prijzenpakket. Shinen ligt aan kop en framen heeft het minste aantal stemmen. Verbaast me niets, want -los van het Engels- zullen mensen framen maar een vervelend, elitair modewoord vinden. 13 december wordt het winnende woord bekend gemaakt. Ik kan nog de juryprijs winnen.

November 2014

__

Eind 2016 laaide het debat weer op of het wel verstandig is dat op zoveel Nederlandse universiteiten, nu 60 procent, Engels de voertaal is en er ook in zo slecht Engels wordt onderwezen. Ik vind dat niet iedere studie zich leent voor Engels onderwijs, maar voor veel bta-vakken is Engels de lingua franca en is het ook goed vanwege de vele buitenlandse studenten aan de Nederlandse universiteiten. En de kwaliteit van het Engels kan beter, maar dat is ook een kwestie van juist doorzetten en verder ontwikkelen.

De lijst met anglicismen

Laatste update: 2 oktober 2020 (ruim 2100 woorden)

12-inch
aboriginal
access
ace
account
account-manager
acidhouse
acidjazz
act(s)
add-blocker
advantage
advertorial
aerobics
after all
after-dinner
after-party
after-show
agreement
agree to disagree
AI (Artificial Intelligence)
aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
airbag
airbrush
airbus
airco
airconditioning
airmiles
airplay
album
alert
alien
alive and kicking
alright
all-in
all inclusive
all in the game
all-over
allround
allstars
all the best
all the way
amazing
ambient
americana
ancorman/woman
agency
angry young men
announcement
anything goes
anyway
are You kidding
app
appearance
apppeasement
appetizer
appje
aproach
app-store
aquaplaning
art-director
artist's impression
arty (farty)
a star is born
as we speak
asshole
assist
assistent
at @
attatchment
at Your service
audit
auto-cue
assesment
assist
avatar
award
awesome
awkward
babe
baby
baby-blues
babydoll
babyface
babyshower
babysit
bachelor (studie)
back
backbencher
backbone
backdoor
backgammon
backhand
backing-vocal
back in town
backlist
backoffice
backpacker
backround
backspace
backstage
backup
bacon
badass
badge
badguy
bagel
badminton
badstanding
baggy trousers
ballad
ballroom (dancing)
ban
band
bandrecorder
banner
bar
barbecue (BBQ)
barcode
barkeeper
bartender
baseball
basejumpen
basen
basic(s)
bashing
basic(s)
basketbal(l)
bassdrum
bastard
bat
batch
bad timing
battle
bazooka
beamer is geen Engels woord
beam me up
beauty
beautycase
bed en breakfast
beachclub
beachparty
beachvolleybal
beat
beatbox
bebop
bedtime
believe it or not
be my guest
bench
benchmark
best practices
bestseller
beyond
big apple
Biblebelt
(no) big deal
bigband
big bang
big brother
big business
bigdata
big deal
big smile
(no) big thing
biken
billboard
bingen
bingewatching
bingo
biopic
birdie
bitch
bitcoin
bitmap
bitter lemon
bittersweet
bittorrent
blackface
blackjack
blacklight
blacklist
black-tie
blackout (2x)
blazer
blend
blender
blimp
blind-date
bling-bling
blockbuster
blocken
blog
bloody mary
blooper
blowen
blower
blowjob
blow Your mind
blue-eyed-soul
blue-grass
blues
blueray
blue-screen
blue-tooth
blunder
blurren
blush
boarden
boardroom
body
bodybag
bodybuilding
bodyguard
bodylanguage
bodylotion
bodypaint
bodyscan
bodyshape
bodywarmer
boeing
boemerang
ballpoint
boogie-woogie
bookmaker
bookmark
baby-boomers
bonding
booming
booming business
boops
boost
bootcamp
bootleg
boots
border collie
borderline
boring
boss
bot
botnet
botox
bottleneck
bottomline
bourbon
bowl
bowling
box
boxershort
box-office
boxset
boxspring
boyband
boycot
boys
brace
braindrain
brainspace
brainfart
brainstorm
brainwash
brainwave
brand
branding
brassband
break
breakdance
break-even
break-up
breaking
breaking news
breezer
bridge
briefing
brilliant
bro
broadcasting
broadsheet
broke
broker
brownie
browser
brunch
brunchen
brushen
brushes
bubbel
bubbles
bubling under
bucketbal
bucketlist
buddy
buddyseat
budget
bug
bulldozer
bulls-eye
bullshit
bully
bumper
bungeejumpen
bunnie
burger
burn-out
burnsite
business
butterscotch
button
buzz
bye
bye bye
bypass
cache
caddy
cake
cakewalk
callcenter
camp
camper
camping
cancel
candid camera
candlelight-pozie
candybar
cap
capslock
captcha
captainsdinner
capturen
car-classic
carier
carjacking
carpoort
cart
cartoon
cartridge
carwash
casemanager
case
case-study
cash
cash and carry
cashen
casual
cast
casting
catcher
catch frase
catchy
catering
catwalk
ceaser salad
celebrity
celebrity-surfing
center
centerfold (2x)
CEO (Chief Executive Officer)
challenge
change of plans
charter
charts
chat
cheaten
check
checken
check it out
checklist
cheese!
cheeseburger
cheesecake
chickenwing
cheergirls
cheers
chick
chicklit
chill
chillen
chili
chinatown
chip
chips
choke
choker
city-hopper
city-marketing
claim
claim to fame
clash
classic
clean
cleanen
clever
cliffhanger
click
clinic
clip
close
close-up
cloud
club (2X)
clubsandwich
coach
coaster
coating
cocker spaniel
cockpit
cocktail
cocoonen
coffeeshop
coffeepad
coffee to go
co-host
coke
cola
coldcase (team)
cold-turkey
collateral damage
collect-call
coming-out
come on
comeback
comedy
comfort-eten
comfortfood
comfortzone
comment
commercial
commitment
compact disc (cd)
computer
concept
concern
conditioner
connect(ed)
console
content
contest
controlfreak
controller (2x)
cookies
come on
concern
cool
cool down
cops
copy
copy-cat
copy-pasten
copyer
copyright
copywriter
core-business
cornedbeef
corner
corperate
couch patatoe
cougar
countdown
counter (2x)
cover
coverstory
crack (2x)
cracker
crap
crash
crashen
crashsite
crazy
creamcracker
creamer
creative commons
creditcard
credits
creepy
crew
cricket
crimefighter
crispy
crocket
crooner
cross-country
cross-link
cross-over
crosstalk
crowdfunding
crowdsourcing
crowdsurfen
crunchy
crush
cruise
cruisecontrol
cruisen
cue
cult
cup
cupcakes
curator
curling
curry
custom
customizing
cut
cute
cybercrime
cyberspace
D-day
dafuq
damage-control
damn (it)
dance
dancing
dark horse
darkroom
darts
dashboard
dashcam
dat zuigt
database
datamining
daten
daterape
dat maakt (geen) sense
dataset
day after
day after the night before
day-off
dayrape
daytrader
de king zijn
deathmetal
deadline
deal
dealer
debater
debriefing
debuggen
debunking
deck
dedicated
deejay
deep throat
default
deleten
demo
derby
design
designer-drug
desk
desktoppublishing
(no) details
detective
detox
deuce
devastating
didgeridoo
diehard
digital (cinema / radio)
dinner-show
dip
dippen
directors-cut
disable(d)
disconnect
disk / disc
diskspace
disco
discount
diskjockey
display
dissolve
dixieland
DM (Direct Messaging)
docken
docking-station
doggy-bag
dome
don't feed the trolls
don't shoot the messenger
don't worry
don't worry, be happy
donut
doodle
doom
dope (oorspronkelijk Nederlands, doop, dikke saus)
dotcom
double-bill
double-check
down
downdaten
downgraden
downhill
download
downloaden
downside
downtown
downunder
draft
drag and drop
dragrace
dragqueen
dreadlocks
dream comes true
dreamteam
dressman
dresscode
dressing
drive-in
driverseat
drone
dropshot
drop-out
droppen
dropping
dropshot
drugs
drum 'n bass
dubbing
dubsmash
dubstep
duckface
duckttape
dude
dug-out
dummy (2x)
dump
dumpen
dunk
dvd (Digital Versatile Disc)
early adapters
early birds
e-book
e-commerce
e-learning
e-mail
e-reader
early bird
easy-listening
eat Your heart out
ecstasy
edit
edition
editorial
egosurfing
egotrip
eighties
eject
elevator-pitch
embarissing
embedded
emoji
emoticon
empoweren
enable
encryption
enter
entertainer
entertainment
epic / episch
equilizar
error
escape
establishment
event
evidencebased
evil
exit
exit-poll
experience
exposure
extension (2x)
eyeliner
face to face
facebooken
facelift
facepalm
face to face
factfinding
faction
fading
fail
fair
fair enough
fair trade
fair play
fake
family
familyman / familieman
famous
famous last words
fan
fanclub
fanmail
fancy
fancy-fair
fantasy en horror
fanzine
far out
fashion
fastfood
favorites
fax
feature
feedback
fee
feel
ferry
fiftyfifty
fifties
file
filesharing
film
filmstill
fine
finest hour
finetunen
fingerfood
fingers crossed
finishen
finishing touch
firewall
first adapaters
first lady
fish en chips
fistfucken
fitness
fixen
flabbergasted
flamen
flash
flashback
flashforward
flashmob
flat
flat character
flat-fee
flatscreen
fleece
flipover
flippen
flirt
floaten
flooding
floor-filler
floormanager
flossen
flop
floppy
flow
flower-power
fly-by
flyer
fly-over
fokking
folk
follow
follow the money
follow-up
font
food
foodblog
foodlingo
foodies
foodporn
fool
forehand
format
forwarden
for Yout eyes only
fotoshoot
foundation
four of a kind
four-wheel-drive
foxtrot
FPS (First Person Shooter)
fractal
framing (framen)
franchise
freak
freaken
free
free flow of information
free publicity
freefight
freelancer
freeloader
freestylen
freewheelen
freeze
frisbee
frontloader
fuck
fucken
fuck it
fucking
fucking bastard
fuck You
full colour
full house (2x)
fun
fundraising
funshoppen
funk
fuzz
game
gamen
gang
gangbang
gangster
gate (2x)
gateway
gay
gayparade
gaypride
gear
gedropt
geek
gel
generation-X
gentleman
gentleman's agreement
get a life
get real
ghostwriter
gigabyte
gimmick
gin
girl next door
girlpower
global
glamour
glamrock
glamour-girl
glossy
go
go for it
go with the flow
goal
goalgetter
godfather
god's eye view
godwin
golddigger
golden oldie
golden retriever
golden shower
golf
good luck
good morning
goodwill
goodbye
goodie-bag
goodies
goodbye
goodlooking
goodnight
googelen
gospel
gossip
gothic
gps (Global Positioning System)
graffiti
grand slam
(voor) granted
grapefruit
graphic novel
graphics
great
green
grill
grillroom
grip
grooming
groove
group
groupie
grunge
guest
guilty pleasure
guts
guys
hack
hacken
hacker
hairspray
Haloween
handglider
handling
hand of God
handover
hangout
hamburger
hamstring
hands
handsfree
handhold
hangover
happy
happy birthday
happy few
happy hour
hard-boiled
harddrugs
hardliner
hardrock
hardstyle
hardcore
harddisk
hardliner
hardware
has been
hashtag
hate-mail
hattrick
headbanging
headhunter
headphone
headset
healing
hear hear
heat
heater
heavy
heavymetal
hedgefonds
hello
helpdesk
hero
hi
hifi
high
highbrow
high-definition (HD)
highdiving
highend
high en low culture
high-five
highhat
highlight
high potential
high society
high-tea
high-tech
hijacking
hillbilly
hip
hip-hop
hip-hopper
hipster
hit
hit and run
hitman
hoax
hobby
hockey
hole in one
homemade / huisgemaakt
homepage
hometrainer
homevideo
hoodie
hooked
hooligan
horror
horror-story
horse
host
hostel
hot
hotline
hot-sauce
hotshot
hotel-lobby
hotspot
hotwings
house
housewarming (party)
hot
hotdog
hug
human factor
human intrest
human resources
hurry up
hushpuppy
hype
hyper / hieper
hyperlink
hyperspace
hypertext
hyven
I know!
I rest my case
I stand corrected
ID
identifier
image
impact
imprint
in between jobs
inbox
in de blind
in concert
in de mood
in de picture
in de pocket
in de spotlights
in een nutshell
in een sentimental moodMvr< in een winning mood
in progress
in residance
in no time
in the end
in the eye of the beholder
in the first place
incredible
incrowd
indian summer
indoor
indy('s)
information overload
infotainment
inktjet
inlinedancing
inlineskating
inner circle
input
insane
ins en outs
insert
inside joke
insider
insight
instore
intake
intensive care
interface
international
internet
interview
in town
involved
Irish coffee
issue
item
it's the economy stupid
jailbreak
jack
jacket
jackpot
jammen
jazz
je mind opmaken
jellypudding
jeans
jeep
jet
jetlag
jetski
Jezus (Djiezus)
jive
job
jobhopping
joggen
join the club
joint
joint strike fighter
joint venture
joke
joyriding
joystick
juicy
jumpsuit
jungle
junk
junkfood
just curious
just in time
just saying
kart
keeper
keep smiling
keep up the good work
ketchup
keyboard
keycord
key-note (speaker)
kick
kick-ass
kicken
kickboksen
kick-off
kidnapping
kidney beans
kids
kill Your darlings
killerinstinct
kilobyte
kippers
kit
kitesurfer
kitten
klone
knock-out
koffie-creamer
kudos
kunstminded
L (Large)
label
lady
laid back
landmark
landscape
lapdance
laser
laserprinter
lasershow
last but not least
last-minute
latin
law and order
lay-out
lcd-scherm (Liquid Crystal Display)
leaque
leasen
led
leftover
legging
lesbian
less is more
let
let it be
let me know
level
levelen
LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender)
library
lifehack
lifeline
lifestyle
Life time achievement
light
light verse
liken
limited edition
line-up
linernotes
link
linkinden
lipgloss
lipstick
live
liveblog
livestream
living (2x)
livingroom
lobby (2x)
local
loft
lock down
locker
LOL (Laughing Out Loud)
loner
lone wolf
longdrink
longlist
longread
longstay
long time, no see
lookalike
looks
loomen
loop
looping
loser
lounge
loungen
love
love-game
love and piece
loverboy
low budget
lowerclass
low kicks
lowlife
low profile
Ltd (limited)
lumbacken
lunch
lunchroom
M (medium)
macho
made in
magazine
magnum (2x)
mail
mailbox
mailen
mailing
mainframe
maistream
make my day
make-over
make-up
making-of
malebonding
mall
malt
malware
man of the match
management
managen
manager
manswear
map
mappen
marketeer
marketing
marshmellow
mash-up
master (2x)
masterclass
mastermind
masterpiece
masterplan
match (2x)
matchfixing
matchpoint
maybe
may-day
medal-race
medium
meet and greet
meeting
A meets B
meet-up
megabyte
mellow
meltdown
meltingpot
member
membership
members only
memory
memory-stick
mental coach
mention
merchandise
message
metal
method-acting
middle of nowhere
middleclass
midgetgolf
midlifecrisis
MILF (Mother I Like to Fuck)
milkshake
mindfucking
mindfulness
mindmappen
mind You
mind Your language
mini-jack
minor
15 minutes of fame
miss (world / universe)
missfits
missing link
een mission impossible
mismatch
mix
mixed grill
mixed zone
mixer
mixture
mobilehome
monitor
monitoring
model
modeling (2x)
moneymaker
mood
moonboots
moonwalk
morningafterpil
motel
mother-fucker
motorcross
mountainbike
move
moven
movie
MT (Me To)
muffin
mugshot
multi-player
multiplyer
musical
musical-director
must
must-have
must-read
must-seen
mute
my God
my pleasure
mystery-guest
nailen
namedropping
naming en shaming
narrowcasting
native speaker
nature versus nurture
nerd
netflixen
never a dull moment
nevermind
nevernooit
newbie
newromantic
new speak
new wave
next
nice
niet mijn kopje thee (cup of thea)
nieuwsfeed
nightcap
nightshift
nineties
no
no big deal
nobody
no budget
no cure, no pay
no-fly-zone
no future
no-go-area
no hard feelings
nononsense
non-profit
no pressure
no pun intended
no way
not amused
noob
noodles
nope
nordicwalking
NOT
not amused
not done
notebook
novelty (hit)
no nonsense
no way
now
now or never
nudge
nudgen
nuts
OMG (O my God)
obvious
occasion
occupyen
off Broadway
offday
off the record
offline
offset
offshore
ok
oldskool
oldtimer
once in a life time
one and only
one hit wonder
oneliner
one night stand
onesie
on de road
on de rocks
on my mind
(niet) on speaking terms
oops
opt-in
opt-out
oral history
original
out
outbox
outcast
outer space
outfit
out of the blue
out-of-the-box-denken
out of control
outlet (store)
outlook
out now
outsider
outplacement
outsourcen
overacting
over all
over-exposure
overdressed
overhead
overkill
overload
oversized
over the top
pacemaker
package-deal
packer
pageturner
paintball
paintbrush
pallet
pamperen
panel
pantry
paper
paperback
paperclip
parking
part (1)
part-time
party
partycrasher
partner
partner in crime
partnership
parttime
pass
password
paste
patchwork
pay-per-view
pc (Personal Computer)
peacekeeper
peanuts
peeling
peergroup
peerreview
penny wise, pound foolish
penthouse
people
people-manager
peptalk
performance
performen
personal assistent
personality
personal trainer
pervert
phishing
piccalilly
phablet
photoshoppen
phubbing
pic(s)
pick
picknick
pick-up (truck)
pickup
picture
piece
piece of cake
piece of the action
piercing
pilot
pimpen
pinchhitter
pissed (off)
pitbull
pitch
pitcher
placemat
place to be
plaid
plannen
plate-service
play
playboy
player (2x)
playback
playlist
playmate
play-off
please
pleasen
plenty
plog
pluggen
plug and play
plug-in
pocket
podcast
poetry-slam
point
point of no return
point of view
point to point
poker
pokerface
polaroid
policy
poll
pool
poolen
pop-art
popcorn
poppy
pop-up (store)
port
portal
posse
possible
poster
posting
post-it
power
powerlifting
powerplay
powerpoint
practical joke
prank
premium
prequel
preset
pressure cooker
preview
primal scream
prime time
print
printer
prepaid
privacy
producer
pro
processing
professional
progressive rock (progrock)
project
Project X
props
provider
psycho
pub (2x)
public-relations
publishing
pubquiz
puck
pulled-pork
pullover
pulp
pumps
punk
pup
puppy
push
push-up-bh
push-ups
put
Q&A (Question en Anwser)
QR-code (Quick Response)
quality time
quitten
quiz
quizmaster
quote
R&B (Rythm en Blues)
rack
racket
rafting
raincheck
rally
random
range
ranking
ransomware
rap
rapper
rare
rarety
rating
rave
reading
read-only
ready
ready-made
real
reality
real-time
reality-tv
rebirthing
recording
recruter
recyclen
red button
redneck
refund
relax
release
remake
remasteren
reminder
reminds me
remote-control
rent a car
repeat
reply
reporter
re-run
research
resetten
resizen
restart
rest is history
restyling
return
retweet
review
ribeye
rich and famous
rider
riff
right
right now
rimming
ringtone
ripdeal
rip-off
rippen
risken
roaming
roadie
roadtrip
rock
rockabilly
rock-'n-roll
rocken
role-playing
rollercoaster
rollerskate
romcom
roomservice
roots
ROTFL (Rolling Over The Floor Laughing)
router
royal flush
royalties
royalty
royaltywatcher
rugby
... rules
rumour-control
rumpsteak
run
runner-up
running gag
rush
rushen
S (Small)
safe (2x)
safe sex
saladbar
sake
sales-manager
sampling
sandwich
sandwichen
say no more
satisfaction
saven
say no more
scan
scannen
scatten
scene
schedule
science fiction
scoop
scooter
scoren
scotch
Scrabble
scrambling
scratching
screenen
screening
scouting
script
scripted-reality
scripting
scrollen
scrubben
sealen
searchen
see you
selfie
selfiestick
selfsupporting
self fulfilling prophecy
selfmade-man
sense
sequence
sequel
serialkiller
service
set (2x)
setpoint
settelen
set-up
seventies
seven year itch
sewen
sex
sexappeal
sexy
shag
shaken
shampoo
share if You care
sharen
sharp
shawl
shelter
shift
shinen
shippen
shirt
shit
shock
shock-doc
shock-jock
shocking
shooter
shoot-out
shop
short
short-list
short-stay
short-story
shorts
shorttrack
shot
show
showbizz
showbusiness
showcase
showmaster
show must go on
showroom
showstopper
shredder
shuffle
shuttle (2x)
sick
sidekick
sideman
sightseeing
silly
sim-only
sing-along
singer-songwriter
single (2x)
sitcom
site
sit-in
sit-ups
sixpack
sixties
skateboard(en)
skate-off
skeeleren
skills
skimmen
skinny-jeans
skippen
skippybal
skybox
skydiven
skyhigh
sky is the limit
skyline
skypen
slang
slash (forward / backward)
sleazy
slice
slicen
slick
sling
slip
slip of de tong (of the tongue)
slipper
slogan
slowen
slowfood
slow-motion
smalltalk
smartphone
smartwatch
smash
smashing
smile
smiley
smirten
smog
smoke
smoke eyes
smoking
smoking gun
smooth
smoothy
sms (Short Message Service)
snack
snackbar
snailmail
snakepit
snapshot
snaredrum
sneaken
sneaky
sneak preview
snooker
snooze
soap
so be it
social-media
socialite
socializen
so far so good
soft
softbal
softdrugs
software
softijs
sophisticated
sort of (soort van)
sorry
soul
soulfood
soulmate
sound
soundcheck
soundmix
soundscape
so what
spaceshuttle
spam
spambot
spanking
spareribs
speaker
speaker's corner
special
special effects
speech
speeddate
spic en span
spicy
spindoctor
spinning (2x)
spin-off
spirit
een spirutal
splitten
splitter
spoiler
spoiler-alert
spooky
sponsoring
sponsorship
sportminded
sportswear
spot
spread
spreadsheet
splitten
spoof
spotlights
spotten
squash
staffhole
stagediving
stainless steel
stalking
stand
stand-alone
stand-by
stand-in
stand-up-comedian
star
starfucker
start-up
stashen
statement
state of the art
stationcall
stationcar
status-update
stayer
steady
steak
steelband
steelguitar / gitaar
steeldrum
steeplechase
stengun
steward
stewardess
stick
sticker
still going strong
stock
stonewash
store
story
storytelling
straight
strange
strapless-bh
streaken
stream of conciousness
streaming
street-art
streetdance
streetwise
streetview
stress
stresstest
stretschen
stretscher
string
strings
stripper
striptease
stud
stuff
stunning
stupid
style
stylish
subject
subscriben
suburb
sucker
suit
suitcase
summer of love
summerschool
super
superfood
supergeek
supersoaker
superstar
support
supporter
sure
surfen
surprise-party
surround-sound
survaillance
survey
survival
survival of the fittest
swag
swagger
sweater
sweepstake
sweet
sweet dreams
sweet sixtien
swing
swingen
swingers
switchen
sync
synthesizer
tab
tablet
tabloid
tackel
tags
take
take away (restaurant)
take care
take it, or leave it
take-off
talentscout
tallship
talking heads
talk of the town
talkshow
talkshowhost
tapdancing
tape
target
taser
tasty
tattoo
tax / taks (2x)
tax-free
team
teambuilding
template
teamplayer
tearjerker
tearoom
teaser
techno
TEDx
teenager
telemarketing
televisieminded
tennis
testcase
texmex
thanks / tnx
three of a kind
thrilling
thrillseeker
ticket
tie
tie-break
timen
timeline
timesharen
timetable
timing
tinderen
tipsy
tissue
TL (To Long)
TMI (Too Much Information)
toast
toner
tongue in cheek
tonic
tool
too close to call
too good to be true
top
topic
top-down
topless
top of the bill
topping
torrent
top-secret
total
total-loss
to the point
touch-down
touchscreen
tourmanager
touroperator
toyboy
track
track(er)ball
tracking en tracing
trail
trailer
trance
transfer
trashy
trawler
treasurer
trend
trending
trendsetter
trending topic
trendwatching
trendy
trial-and-error
trial by
trials
tricky
trigger
trigger-happy
trojan horse
trol(l)
trolly
troublemaker
troubleshooter
truck
trust
trust me
try and error
try before You die
try-out
T-shirt
tune in
tuner
turntable
tweet
twerken
twexit
twirling
twitteren
tycoon
typecasting
unbelievable
under construction
underacting
undercover
underdog
underdressed
understatement
understudy
unfair
unit
unplugged
unique selling point
unzippen
updaten
upload
uploaden
upperclass
uppercut
uptempo
up-to-date
urban
usb-stick
usual suspects
versus (vs)
vibe
video-on-demand
views
viewmaster
vintage
viral / viraal
virtual-reality (VR)
vistitors
vj (veejay)
vlog
voicemail
voice-over
voip
volleybal
wait and see
wake up
wake-up-call
walk of fame
wall of sound
wannabe
waste of money
waste of time
- watcher
wave
waxen
web
webbased
webcam
webcare (team)
webhosting
webmaster
webshop
weddingplanner
weekend
weightwatchen
weird
welcome
well-done (2x)
wellness
wetsuit
wake up call
war on drugs
war on terror
wave (2x)
what the fuck (WTF)
what the hack
what's in a name
what's new
what's the problem
whatever
whatsappen
wheelen en dealen
wining en dining
whiplash
whisky
whodunnit
why
wicked
wicket
widget
wiet (weed)
wifi
wildcard
window
windowdressing
winegum
winner
wino
wishfull-thinking
with friends
wobbly
womenizer
wordfeuden
workaholic
working class hero
workout
workshop
worldwide
worstcasescenario
would be
wow
wrap
writersblock
writers-writer
X-factor
XL (eXtra Large)
xtc
youtuben
X-ray
yep
yes
Yo!
YOLO (You Only Live Once)
You bet
You name it
yummie
yup
zappen
zero patient
zero tolerance
zeros
zippen
zoom

November 2014

DirkJan Vos - d.vos35@chello.nl

[ En over het onderzoek van Nicoline van der Sijs in de NRC heb ik elders eens geschreven dat je de populariteit van frikandellen niet moet onderzoeken in restaurants. ]


( klik op logo voor HOMEPAGE )

Meer lijstjes

Bommelwoorden/Homogrammen

Neushoornhoorn-woorden

Snoeplijstje

Kroeskopwoorden (Baukje van Kesteren)

Dubbeldieren

Synoniemen voor leuk

Indische woorden

Synoniemen voor borsten

Synoniemen voor k*t - l*l - ne*ken

Synoniemen voor politie

Loempia-namen

De Verdwenen Weg (Piet Punt)

Moppen over Duitsers

Moppen over halve kippen

Buitenlandse artiesten die in het Nederlands zingen

Woordenschat voor jongeren

Worst

Duoniemen

Acroniemen en bijzondere afkoringen van (sport)clubs en verenigingen

Brekend Nieuws

Concerten en voorstellingen die ik heb bezocht

Meer dan vijftig favoriete broodjes

Lijstje met minimaal vierledigsamengestelde woorden

Lijst met anglicismen - Engelse leenwoorden en uitdrukkingen (2100)

Lijstje met paarplaatsen (Woorddanser 2009)

Katenspekwoorden - Zin in woorden

Koppelnamen

Synoniemen voor dood / doodgaan


( klik op logo voor HOMEPAGE )