Staalkaart van Menselijke kennis 1

DE DRUPPEL------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Date: Wed, 9 Oct 1996 10:52:29
From: "DirkJan (FoxoF)" 
Subject: Staalkaart van Menselijke Kennis 1: De Druppel 
------------------------------------------------------------------


Staalkaart van menselijke kennis: 1. : De Druppel

Begindruppel :

Lang voor het ontstaan van de mensheid, van de aarde en van ons 
zonnestelstel bestond de druppel al. 0,007827 seconde na de Big Bang 
ontstonden de eerste druppels die met een ongelooflijke hoge snelheid 
de ruimte in werden geslingerd. En zo kwamen 15 miljard jaar nadien de 
eerste druppels onze wereld en werkelijk binnendruppelen, en sedertdien is 
de druppel nooit meer weggeweest.

De druppel - of ook wel droppel - ontleent zijn betekenis aan de zogenaamde 
peervormige 'druppelvorm', die ontstaat wanneer een vloeistofdeeltje 
onder invloed van de zwaartekracht en de aardse atmosfeer naar beneden 
valt. Kwa grootte en volume is een druppel ongeveer altijd even groot. Op 
aarde kunnen druppels ter grootte van een aardappel helaas niet 
voorkomen. Ook hele kleine druppeltjes zijn eigenlijk geen echte druppels 
en deze worden wel aangeduid met de term 'aerosol'. Op de druppels werken 
een aantal legendarische natuurverschijnselen, die bekend staan onder de 
broederlijke naam 'co.hesie' en 'ad.hesie' en ook de beruchte vd 
Waalskrachten willen nog wel eens de nodige druk op de druppel uitoefenen. 
De druppel is een fascinerend onderzoeksobject voor zowel de jonge als de 
oude onderzoeker.

Druppel en Taal:

Het woord druppel heeft alles met taal te maken, omdat 'druppel' een 
woord is. Anders gezegd, zonder taal geen druppel. Minder taalfilosofisch 
bezien bestaan er vele betekenissen van het woord druppel. In de literatuur, 
belleterie en ook in de spreektaal kom je het woord druppel vooral tegen 
in de betekenis van regendruppel, liefdes-of verdrietstraan en als de druppel 
die Koning alcohol nog wel eens links of rechts wil uitschenken. Nadere 
uitwerkingen volgen hieronder, maar in dit verband wil ik nog wel een 
aantal gezegden vermelden die de druppel als spreekwoordelijk thema hebben 
verheven. Ik noem er een paar: "Dat is de druppel die de emmer doet overlopen",
"De laatste druppel", "Dat is een druppel op een gloeiende plaat" (een 
uitdrukking die in de jaren 70 en 80 spreekwoordelijk verbonden was met de 
door Jan Pronk uitgedeelde ontwikkelingshulp en "Als 2 druppels water", wat 
tevens de wat merkwaardige titel was van een Hollandse speelfilm (regie Fons 
Rademaker) die gebaseerd was op het boek met een andere verborgen uitdrukking 
in de titel, namelijk "De donkere kamer van Damocles", van W.F. Hermans. 
Een laatste gezegde die genoemd kan worden is de zinsnede "Ik drink geen 
druppel meer". Ook kent de Nederlandse taal de zegswijze 'druppelsgewijs' 
in de bijvoorbeeld de voorbeeldzin 'de meeste jonge tieners 
druppelden 3 dagen na de dropping, 'druppelsgewijs' de jeugdherberg binnen'.

Beroemde Druppel:

De beroemdste druppel die in Nederland vooral bekendheid geniet onder de 
wat oudere lagen van de bevolking, is de waterdruppel uit de 
Silan-TV-zeepreclame. Onder de aanzwellende klanken van 'Also sprache 
Zahrathrusta' zag je in slow-motion een druppel vloeibare Silanzeep 
tergend langzaam, van de flessemond loskomen (cohesie!), door de 
lucht nederdalen, om op een strakgespannen wateroppervlak neer te vallen; 
brede kringen achterlatend in een bulkende nadruppel die zich nog even 
boven de waterspiegel verheft: TA...DA....!

Druppels en het Menselijk Lichaam:

De druppel is ook verbonden met het menselijk lichaam. We kunnen hierbij 
de volgende druppels onderscheiden:

Gewone Neusdruppel:

De gewone neusdruppel is een waterige neusdruppel die men weleens aan de 
neuspunt van een oude, verkouden man ziet hangen. Zo'n neusdruppel kan 
ook veroorzaakt worden doordat een oude man per ongeluk zijn neus in een 
glaasje jenever heeft gestoken en er vervolgens een druppel jenever aan 
zijn gok parelt. Ook een combinatie van beide opties is mogelijk. Ook 
zijn soortgelijke neusdruppels (niet te verwarren met medicinale 
neusdruppels -> zie hiervoor Druppels en de Medische Wetenschap) 
waargenomen bij jonge Eskimomeisjes. Verklaringen hierover uit de 
wetenschappelijke hoek spreken elkaar tegen.

Snotneusdruppel:

De snotneusdruppel treft men vooral aan bij kleine kinderen die al dan 
niet chronisch verkouden zijn. Ze komen voor in diverse kleuren, maar de 
meest voorkomende is een misselijkmakend soort groen. De meeste kinderen 
weten met een simpel neusophalend 'gronk-gronk' de druppel zo weer naar 
binnen te snuiven. Dit boeiende schouwspel kan zich meerdere malen 
herhalen, totdat de snotdruppel wordt weggesnoten, of door een iets te 
ferme 'gronk-gronk' door de neus, via de zuigkracht van de keel, wordt 
ingeslikt.

Bloedneusdruppel:

De bloedneusdruppel kondigt zich vaak onverwachts aan. Soms ontstaat ie 
door een botsing of ander klein ongeluk, maar het komt ook voor 
-bijvoorbeeld door overmatig cocainegebruik- dat de neus zomaar spontaan 
begint te bloeden. Bij een bloedneus hangen er ineens druppels bloed aan 
onze neus die stroperig en druiperig op de grond sijpelen en daar 
uiteenspatten in vaak angstaanjagende doodssporen: 
eehhh! getsiederrie..ik..loop....leeg! Mensen die niet tegen bloed kunnen 
willen nog wel eens van hun stokje gaan. 

Traandruppel:

De traandruppel heeft een bijzondere samenstelling. Het bestaat 
voornamelijk uit water, wat zout en verder uit een bijzonder mengsel van 
allerlei hormonaal afval. De traandruppel kan hartverscheurend, 
meelijwekkend, maar ook zeer prikkelend zijn: 'De jonge vrouw plengde een 
traan bij zoveel liefde van de jonge Prins die zij nu in haar arme armen 
sloot. De traan dreigde van haar kin op het keukenaanrecht te vallen, 
maar de jonge Prins kon deze nog net met zijn tong opvangen. Hij proefde het 
zilte liefdesgeluk, en met zijn tong drukte hij snel de druppel op de 
lippen van zijn geliefde, zodat ook zij nu kon proeven hoe heerlijk 
hun geluk was. Hun natte tongen verstrengelden zich met elkaar als twee 
pali.....'

Zweetdruppel:

De zweetdruppel kent vele gedaanten. Zo kennen we zweetdruppels van angst, 
intensieve arbeid, gewone vunzigheid, alcoholisme en natuurlijk sex. 
Zweetdruppels hebben doorgaans een onaangename geur, maar tijdens het 
liefdesspel worden deze druppels -slik- wel eens besnuffeld en gedronken, 
zoals een hongerige bij die zich laaft aan de nectar van een boterbloem. 
Zweetdruppels 'parelen' doorgaans of hebben de vorm van 'peentjes' in de 
zinsnede 'Zij zweette peentjes'.

Plasdruppel:

Iedere man en vrouw produceert zo op zijn tijd wat gedruppel tijdens en 
vooral na het plassen. Mannen druppelen meer dan vrouwen. Terwijl vrouwen 
na het urineren hun edele schaamdeel schoonmaken, wassen mannen enkel hun 
handen na het afpiemelen. Hierdoor willen nog wel eens wat druppels pies 
achterblijven in de heupslip, die daardoor allengs gele plekken gaat 
vertonen. Vroeger ook wel bekend als 'De Grote Vergeler' (Dato -> zie 
Silan).

Moedermelkdruppel:

De moedermelkdruppel is wellicht wel de meest bijzondere menselijke en 
exclusief vrouwelijke druppel. Tijdens de zeugperiode produceert de moeder 
via een groot aantal melkkliertjes rond de tepel, een gestage stroom aan 
melkvocht, afgewisseld met wat melkdruppels die langs haar gevulde 
welvingen over haar buik samenkomen in haar navel. Al bij het in de 
verre verte horen van een op een babystem gelijkende, krijsende kat kan een 
zogende vrouw doen veranderen in een melkspuitende tuinslang. Baby's zijn er 
dol op, maar ook volwassen mannen willen nog weleens een druppeltje 
meeproeven. Voor de smaak. Deze proeverij kan verstrekkende gevolgen 
hebben voor het mannelijk libido en de daarmee gepaard gaande verhouding, 
met de moeder zelf, de kraamhulp, de oppas, de schoonmoeder en de jongste 
verkoopster van de melkinrichting op de hoek.

DruppelDesign:

De druppelvorm wordt regelmatig toegepast in de zogenaamde 
'vormgeversdesign'. Er bestaan druppelvormige ijskasten, broodroosters, 
tandenstokers, parfumflesjes, diamanten of paarlen tranen, noem maar op. De 
druppelvorm werd begin deze eeuw ook gebruikt voor het aerodynamisch maken 
van de auto, het vliegtuig en vooral ook de trein. De eerste druppelvormige 
trein werd in 1932 ontwikkeld in Duitsland. Deze trein -genaamd Fliegende 
Hamburger- werd ontworpen door de firma Wamag voor de Deutsche Reichsbahn 
Gesellschaft (DRG). De trein kon 190km/u halen en reed in de kleuren 
violet en ivoor.

Druppels en Martelingen:

De druppel werd -en misschien ook wordt- ook gebruikt voor 
martelpraktijken. Bekend zijn de verhalen van de Chinezen die, naast 
doodkietelen met een pauwenveer, ook het zogenaamde 'waterdruppelen' als 
martelwerktuig hanteerde. Het slachtoffer werd met lijf, leden en vooral 
hoofd stevig vastgebonden en vervolgens werd er via een waterreservoir boven 
zijn hoofd om de paar seconden een druppel water op hetzelfde plekje op zijn 
hoofd geplengd. Het schijnt dat je er vrij snel krankzinnig van wordt en 
dat op een gegeven moment iedere vallende druppel aankomt als een mokerslag. 
Ook dichter bij huis werd deze bijzondere martelpraktijk gebezigd. In de 
Gevangenpoort in Den Haag is nog zo'n waterdruppelaar te bezichtigen die nog 
tot in de 18e eeuw werd toegepast op overspelige vrouwen! Hieraan verwant 
is het verschijnsel van het door eeuwenlang gedruppel, uithollen van 
stenen. 

DruppelGeluiden:

Het geluid van de druppel is onmiskenbaar. De druppel zelf, of een 
druppel in val, is natuurlijk geluidloos, maar wanneer de druppel 
neerkomt kun je een doorgaans gezellig 'pling-plongend' druppelgeluid 
waarnemen. Het beste komt 't geluid tot zijn recht wanneer de druppels op 
water vallen, op zinken teilen ketsen of worden beluisterd in echoende 
drassige kelders en (druip) grotten, alwaar de druppels door het patina 
van de druppelende tijd (denk ook aan de waterklokken!) zogenaamde 
'stalagtieten' en 'stalagmieten' vormen.

Een bijzonder vervelend, irritant en een soms tot horensdolmakend 
druppelgeluid kan worden veroorzaakt door een poreus of afwezig leertje in 
een kraan, waardoor deze gaat lekken. Drup - plup - plup-plup Drup - 
plup-plup. Wie al in een halfslaapstadium is aanbeland en dan pas het gedrup 
opmerkt, heeft nog wel eens de neiging om te hopen dat het druppen vanzelf over
gaat, en dientengevolge in bed blijft liggen luisterwaken. Het beste is 
om direct fier en fief uit bed te springen om direct de kraan z'n nek om te 
draaien met een handdoek of washandje.

Maar er gaat niets boven een nachtelijk, herfstig geluidslandschap van 
regendruppels die ritmisch tegen het raam of tegen het dak aankletsen; 
fluisteren, nee lispelen is het meer. Zelfs de meest slapeloze 
nachtbraker is weerloos tegen deze druppelende wiegezang van Morfeus.

Druppels en Muziek:

In de muziek komt de druppel natuurlijk ook voor. Gaat het niet over de 
regen, dan gaat het wel over de traan of over de druppels van Koning 
alcohol. De bekendste muzikale druppel is 'Raindrops keep falling on my 
head', uit de film Butch Cassidy & the Sundance kid. Het nummer is 
afkomstig van de 'iezie-tjoen-kampioen' Burt Bacherach.

Druppels en Snoep:

Wie kent niet de peerdrups? De harde, druppelvormige vruchtezuurtjes? 
Vroeger bestond er om de peerdrups een levendige suikerindustrie in 
met name de Peel en de Borinage. Hier werkten de zogenaamde 
'drupswerkers', die voor dag en dauw suikerdeeg stonden te kneden in 
grote suikerdeegkneedtonnen, ook wel genoemd 
peerdrupssuikerdeegkneedtonnen. Later nam de mechanisering het monotone 
en inspannende werk van de uitgebluste 'drupswerkers' over, maar ook die 
ontwikkeling kon niet verhoeden dat de keiharde zuurtjes helaas 
een beetje uit het hedendaagse snoepbeeld zijn verdwenen.

Druppels en de Medische Wereld:

In de medische wereld neemt de druppel een belangrijke plaats in. Er 
wordt met kleine hoeveelheden medicinalia gewerkt die in de zieke mens in 
druppelvorm tot zich kan nemen. De bekendste druppels zijn de 
keel-neus-oor- en oogdruppels die men via een druppelflesje (ook wel 
pipet genoemd) tot zich kan nemen.

Druppels in de Overige Wetenschap:

In de overige wetenschapsgebieden neemt de druppel eveneens een 
prominente, doch een te vaak ondergeschoven positie in.

Bloeddruppels en de Horrorfilm:

In de horrorfilm is de bloeddruppel een graag geziene gast.
De mees horrorreske bloeddruppelvorm is natuurlijk die van het jonge, bleke 
meisje, dat in een wit jurkje in een donker verlichte kamer, in een 
schommelstoel kinderversjes zit te lezen. Meestal neuriet ze dan al wiegend 
in haar stoel een versje mee, zoiets als 'Mary had a little lamb'. De muziek 
klinkt echter zeer dreigend. We horen een drup vallen. -drup- Het meisje 
merkt niets op. Nog een drup. Nu hoort het meisje wel wat en kijkt achterom. 
En terwijl zij achterom kijkt zien we een bloeddruppel op het boek vallen, en 
nog een op haar witte jurkje. -drup drup- Het meisje neuriet verder. Ze 
draait haar hoofd weer terug, ziet de druppels nu ook op haar boek en jurk 
vallen. Ze slaakt een ijselijke schreeuw, gooit haar boek weg en kijkt 
impulsief naar het plafond. En nu vallen er in hoog tempo een paar
bloeddruppels op haar gezicht -drup drup drup drup- en die overgaan in een
bulkend geguts. Haar schreeuw wordt gesmoord in honderd krijsende, a-tonale
violen. Het beeld wordt zwart en het geluid houdt abrupt op. In het volgende
shot zien we een ander klein meisje, onder vrolijke klanken, met een bal op de 
stoep voor een lieflijk huisje spelen. De oude vrouw achter de gordijnen 
lacht vriendelijk. Het meisje lacht terug, maar wij weten wel beter...

Bloeddruppels en Sprookjes.

In het befaamde sprookje Doornroosje prikt het lieflijke Prinsesje 
zich uiteindelijk toch nog aan de naald van een spinnewiel en voor 
lange, lange tijd vallen zij en alle aanwezige in het paleis in een 
diepe, diepe slaap. In vele Zuid-Silesziche sprookjes komt met het 
'druppelmotief' tegen in de vorm van 'versteende' tranen.

Druppels in de Keuken:

In de keuken wordt ook wel eens gedruppeld. Met azijn, Tabasco, Maggi of 
andere geconcentreerde culinaire vloeistoffen. Ook kun je vochtdruppels 
aantreffen op (te) licht gecentrifugeerde sla of op 'zweetvoedsel', zoals op 
niet verpakte kaaskorsten in de ijskast, bedorven paardenrookvlees en op 3 
dagen later opgewarmde pasta. Zulke druppels zijn er voor de liefhebbers. 
In de categorie 'theedrinken' bestaat er de zogenaamde 'druppelvanger'. 
Een plastic mondstuk op de theetuit die moet voorkomen dat theedruppels 
op het schone tafelkleed terechtkomen.

Druppels en het Leven:

Wat is er mooier dan het geluid van een regendruppel? Twee regendruppels 
en liever nog honderden, nee duizenden regendruppels. De natuur, vol 
regendruppels en ochtenddauw, is een lyrisch paradijs voor zowel de 
opgewekte levenswellusteling als voor de chronische melancholicus/ca. Hoe 
mooi ook wanneer de regendruppels in weemoedige stroompjes langs 
trein-tram of autoruit naar opzij schieten, of recht naar beneden parelen, 
als zilveren vissen die door het riet schichten. En dan de ruitenwisser die 
aan onze gespiegelde tranen steeds tevergeefs een eind wil maken. En zijn 
wij niet allen druppels in de oceaan van het bestaan, in dit tranendal 
van vreugde en verdriet, druppels van deze tijdelijke schepping, tussen 
Big Bang en Big Bang, tussen druppel en druppel? Oh druppel wat heb ik U 
lief!


                   ******************

Zo beste mensen, dat was dat. De rol van de druppel in tuinsproeisystemen heb 
ik niet genoemd. Ook niet de voederdruppelaars voor kolibri's, zandhagedissen 
en kleine varanen, bleven onbesproken. Een staalkaart van kennis heeft ook 
niet als doel om alle kennis bijeen te sprokkelen, het streeft niet naar 
compleetheid, nee. Het gaat alleen om de kennis die in uw hoofd zit, 
zonder raadpleging van woordenboeken, encyclopedieen, almanakken, kronieken 
en andere zoekmachines. 
     
                  PROBEER HET NU EENS ZELF!


Overtuig u zelf en verras en imponeer uw vrienden. U familie zal u met hele andere ogen bekijken 
wanneer u hun een Staalkaart kan laten zien. Probeer zelf ook eens zelf 
zo'n Staalkaart te maken. Het kost echt niet veel tijd, gewoon een beetje 
doortiepen. Geen ideeen? Vast wel, en probeer het anders eens met onderwerpen 
als, de fluikketel, de aap, kansberekening, de baard van Sinterklaas, 
sucadelapjes, of.... Ach, ik weet zeker dat jullie zelf ook wat kunnen 
verzinnen.

FoXoF


------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Date: Wed, 9 Oct 1996 10:52:29
From: "DirkJan Vos (FoxoF)" 
Subject: Re: Staalkaart van Menselijke Kennis 1: De Druppel 
------------------------------------------------------------------


Op Tue, 8 Oct 1996 arthurvk@xs4all.nl schreef:


>> DirkJan Vos (FoxoF) wrote:

> >      PROBEER HET NU EENS ZELF!


> Wat is er mooier dan het geluid van een fluitketel? Twee fluitketels 
> en liever nog honderden, nee duizenden fluitketels. De keuken, vol 
> fluitketels en koekepannen, is een lyrisch paradijs voor zowel de 
> opgewekte levenswellusteling als voor de chronische melancholicus/ca.
> Hoe mooi ook wanneer de fluitketels op weemoedige wieltjes voor 
> trein-tram of auto opzij schieten, of recht naar beneden het ravijn in
> donderen, als zilveren vissen die gecatapulteerd door het schepnetje uit
> het aquarium schichten. En dan de moker die aan onze opzij schietende
> glimmende trots steeds tevergeefs een eind wil maken. En zijn wij niet
> allen fluitketels in de keuken van het bestaan, in dit lekkende
> kranendal van honger en rennies, fluitketels van deze tijdelijke
> schepping, tussen Beginsignaal en Eindsignaal, tussen fluitketel en
> fluitketel? Oh fluitketel wat heb ik U lief!

> Proost,
> Arthur.> 

Het komt in de richting Arthur, maar je hebt je er iets te snel van af 
willen maken met gemakzuchtige zoek/vervang-cliche's. De aanzet is er wel, maar
je maakt 't niet af. Waar komt de fluitketel eigenlijk vandaan? Welke 
thema's kun je verbinden met de fluitketel? Welke eigen associaties roept 
't bij je op? En trek het woord ook een beetje uit elkaar: vertel iets 
over 'de fluit' en iets over het begrip 'ketel'. En keer dan bijvoorbeeld 
weer terug naar het kernbegrip fluitketel, zodat de som van de onderdelen
-fluit + ketel=fluitketel- een verassende meerwaarde krijgt. 
Wist je dat er eind jaren 70 een krankzinnige rage is geweest onder Hollanders
die fluitketels kochten zonder bodem(!) en die op hun hoofd zetten? Het
zogenaamde Flip-Fluitketel-syndroom? Ken je 'het fluitketeltje' van A.M.G.
Schmidt? Het zijn maar wat dwarsstraten, die je natuurlijk in je staalkaart
verder kan uitwerken.

Ik zou zeggen, Arthur probeer het nog een tweede maal. Doe je best!


FoXoF


------------------------------------------------------------------
From foxof@dds.dds.nl Tue Oct 15 15:20:39 1996
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Date: Tue, 15 Oct 1996 
Subject: Re: Ego...
------------------------------------------------------------------


Op Tue, 15 Oct 1996 arthurvk@xs4all.nl schreef:

een beginnetje:

> Tsjak! Midden in mijn ego (dat overigens niet zo heel erg moeilijk te
> missen is :). Tenminste, als--toen je aanlegde--in je achterhoofd die
> uitspraak van Wilde resideerde. Hoe ging-ie ook alweer? Het boeken van
> vooruitgang kenmerkt de middelmatige geest--het genie leeft van
> meesterwerk naar meesterwerk. Zoiets. 

expose:

> Ach, zie hier mijn bloedend ego. Middelmaat! O wee, o wee! Welk 1
> betreurenswaardig lot. Veroordeeld tot bittere sterfelijkheid; nimmer
> zal mijn naam door de eeuwen schallen. Gekluisterd en genageld aan mijn
> tijd slijt ik mijn laatste dagen in de monumentale schaduw van het
> genie. Brrr, ik heb het zo koud... 

apotheose:

> Mensen die dicht bij de zon vliegen begrijpen alles. Tot de was van hun
> vleugels begint te smelten (maar dat is een heel ander verhaal). FYI, ik
> had wel een staalkaart van de fluitketel in gedachten, maar niet de puf
> om 'm te ontvouwen. En eerlijk gezegd ontbrak mij ook de moed. Want het
> treden in jouw illustere voetsporen is natuurlijk een uiterst hachelijk
> avontuur. Iedere afdruk van jouw zevenmijlslaarzen is voor dit
> eenvoudige lezertje een dodelijke afgrond. Nee, ik blijf liever veilig
> thuis, achter mijn raam vol dode druppels. Dag, ouwe reus!

Nadronk:

> Proost,
> Arthur.

Inderdaad proost! Arthur. Je kan het dus wel. En wees eerlijk, zo 
moeilijk is het toch niet. En ontvouw nu als volgende stap je gedachten 
(want die heb je!) over de fluitketel -of over een ander onderwerp- 
hier op het net. Geen gejammer en gemaar, maar gewoon doen. En hachelijke 
avonturen moet je natuurlijk nooit uit de weg gaan, tenminste niet in de 
virtuele wereld, die moet je juist opzoeken. 

Hit the road Arthur!


FoXoF