D.U.S.------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.newsgroups
Date: Fri, 22 Nov 1996 22:14:16 
From: "DirkJan Vos (FoxoF)" 
Subject: Dus...
------------------------------------------------------------------


D.U.S. ] Dutch Usenet Society [
Beste Usenetters, [ Wat een geouwehoer op nl.newsgroups, en hoe elitair en ontoegankelijk. Alle usenet-trucs worden uit de kast gehaald om post en meningen te genereren. Het is jammer dat Sinterklaas de zak en de roe heeft afgeschaft. Dus weest allen maar blij dat ik me er(*) niet mee wil bemoeien ;-) ]
***
Pas nadat ik mij -half oktober- uit nl.eeuwig.september had teruggetrokken, heb ik mij het predikaat newbie-af mogen geven, zo vond ik zelf. Daar is wel anderhalf jaar usenet-posten aan vooraf gegaan. Enfin. Ik hou nu eenmaal van virtuele concepten, van conceptuele concepten: de inhoud van mijn boodschap is nagenoeg niet van belang, maar wel de idee dat je een boodschap zou kunnen hebben, zou kunnen vormgeven, zou kunnen uitzenden. Zo heb ik nog een la vol usenet-filosofien en pranks liggen, waarvan de meeste ook nooit, ooit meer tevoorschijn komen, dit omdat ik reeds meer dan genoeg aan het genoegen heb dat ik ze bedacht heb, dat ik ze conceptueel -virtueel gesproken- heb geconcipieerd. Ik bedoel maar te zeggen dat niet ieder woord ook daadwerkelijk 'vlees' hoeft te worden. Het gaat mij in de eerste plaats ook allemaal om de taal, om de taal van de communicatie, het taalloze vlees is bijzaak ;-). ... Aldus dus D.U.S., de Dutch Usenet Society. Een blauwdruk voor een mogelijke usenet-constellatie, met van alles d'r op en d'r aan. Maar niet als doel op zich, maar d.u.s. als middel; als metafoor om vooral ook anderen aan het denken te zetten zodat ik een ieder wil uitnodigen om zijn of haar eigen integrale paradigma te bedenken en hier te posten. Anderen kunnen dat vast ook beter dan ik -en weten ook veel meer- maar ik wil natuurlijk niet nalaten om toch een klein voorbeeldje te geven van zo'n blauwdruk-paradigma. Mijn bedoeling moet nu een keer duidelijk zijn: bedenk zelf je eigen blauwdruk voor usenet, geef zelf inhoud aan een mogelijke, virtuele existentie van zoiets als D.U.S.; de Dutch Usenet Society. Om niet te veel te verklappen en om de geinteresseerde usenetter ook nog eens zijn eigen fantasievolle hersenen aan het werk te zetten, geef ik hieronder een aantal hoofdpunten voor een Nederlandse Samenleving van Usenetters: D.U.S. dus. Verbindt de onderdelen maar zelf aan elkaar en bouw er je eigen werkelijkheid omheen, tegenaan, op of onder. Denk inductief en deductief, laat de historie op je inwerken, bezie op kritische wijze de waan van de dag en filosofeer vrijpostig over de toekomst: extrapoleren en virtualiseren zijn de sleutelwoorden. En nu de enigmatische(**) hoofdpunten van de Dutch Usenet Society, omdat bloed nu eenmaal ververst moet worden.
HOOFDPUNTEN ] Dutch Usenet Society [
* D.U.S is een functioneel concept om als meta-paradigma te gebruiken om te komen tot een zelfregulerende samenleving van usenet. * D.U.S. is gebaseerd op een combinatie van democratische spelregels en meritocratische participatie. * Een ieder die zich laat inschrijven in het D.U.S.-register mag automatisch *na 3 maanden* meestemmen over kwesties van usenet, inclusief het stemmen over de aanmaak van nieuwe nieuwsgroepen. * Na 6 maanden na inschrijving mag een lid van D.U.S. een nieuwe nieuwsgroep initieren. Het charter van de te oprichten groep dient door tenminste 10 geregistreerde (dus minimaal 3 maanders-leden) usenetters (D.U.S.-sers) te worden ondersteund middels het mede-ondertekenen van het charter. * Aan het hoofd van D.U.S. staat een meritocratische Board van D.U.S.-members. Die bestaat uit 5 gekozen D.U.S.-leden, aangevuld met 2 leden uit nl.authority. Vanuit deze 7-koppige leiding worden urgente beslissingen genomen en punten die ter stemming aan de Dutch Usenet Society-leden worden voorgelegd, voorbereid. * Kwantitatieve regelgeving omtrent stemmingen voor nieuw op te richten groepen (nu min. 50 voor-stemmers + 3/4 meerderheid) worden -middels algemene stemmingen- herzien en door de Board van D.U.S. gereguleerd. Ook de naamgeving van groepen en de contextuele hiearchische inbedding daarvan, wordt door de Board nader uitgewerkt en vastgelegd. * De nieuwsgroep nl.newsgroups wordt binnen de eigen, kleine hiearchie uitgebreid met de groepen nl.newsgroups.d.u.s. en nl.newsgroups.newbie * Stemmingen aangaande de opgestelde regels van D.U.S. (cancelling-problematiek, crossposting, opheffen groepen, eigen regelgeving D.U.S., enzovoorts) vinden minimaal 1 maal per half jaar plaats. * Nl.newsgroups fungeert als primaire communicatie-orgaan voor alle zaken aangaande de nl.groepen. Officiele postings vinden plaats onder algehele verantwoording van de gehele Board van D.U.S. * Minimaal een maal per jaar belegt D.U.S. een IRL-meeting waar over alle belangrijke onderwerpen wordt gesproken, en/of gestemd wordt (met mogelijkheid om van buitenaf mee te stemmen -ook op ander tijdstip-) en worden tevens de leden van de Board van D.U.S. (her) gekozen. * Leden van de Board van D.U.S. kunnen 3 maal herkozen worden, voor een periode van steeds 1 jaar. Vrijgekomen plaatsen kunnen per half jaar worden ge-update. * De D.U.S. stelt -voor zover mogelijk- een breed en gedetailleerd scenario op van spelregels en procedures. Toch houdt de D.U.S. zich nadrukkelijk het recht voor om van iedere regel af te wijken en uitzonderingen te honoreren. Ieder D.U.S.-lid kan om een uitzonderingsstemming vragen om af te wijken van de geldende regels. De D.U.S. stelt een procedure op waar deze mogelijkheid nadrukkelijk voor iedereen wordt open gehouden. * De D.U.S. zorgt voor een goede en efficiente informatiestroom naar alle leden en naar de newbies(**) van usenet. Behalve dat D.U.S. de procedures op usenet wil democratiseren en wil stroomlijnen, geeft zij ook duidelijke -soms politieke- aanwijzingen waarin usenet zich dient te ontwikkelen. De D.U.S. werkt dus niet altijd -op ieder moment- strikt democratisch. Bezwaarprocedures moeten worden opgesteld. * De D.U.S. buigt zich niet alleen over lopende zaken en incidenten, maar richt haar blik ook vooral op toekomstige ontwikkelingen en de toenemende vraag naar meer nieuwsgroepen en meer postverkeer op met name de Nederlandse tak van usenet. Tot zover een blauwdrukje in het kort. Groeten, DirkJan Vos (aka FoXoF ...en met de groeten van Tum-Tum...) (*) het ontbrekende argument-argument Veel posters bekijken (lopende) discussies of ze nog een ontbrekend argument kunnen bedenken en dat dan ook maar posten. Hierdoor is iedere detail-mening of detail-argumentatie in sommige discussies vertegenwoordigd. Denk aan nl.newsgroups. Dat is voor het vrijblijvend discussieren niet zo erg, maar voor concrete besluitvorming kan het funest zijn. Het merkwaardige is dat sommige posters zonder echte inzet, zo'n ontbrekend argument-argument opvoeren. Daar komt dan reactie op en -wonder o wonder- dan zie je soms hoe de oorspronkelijke poster zich vastbijt in zijn vrijblijvend argument, alsof het om een halszaak gaat. Dit belemmert dan vooral een helder zicht op de discussie wanneer het om welgebekte usenetters gaat, die op die manier de aandacht op de kern van de zaak goed weten af te leiden. Maar dit terzijde. (**) In de Digitale Stedeling van deze week staat een aardig artikel van Marianne vd Boomen over de 'ondergrondse' telnet-nieuwsgroepgebruikers van met name DDS. Daarnaast heeft zij een goede, lezenswaardige FAQ geschreven over de meest basale vraag wat usenet nu eigenlijk is? Hopelijk ergens te vinden op het discussieplein van DDS-centraal. Ik zal vragen of Marianne haar stuk ook hier op nl.newsgroups wil forwarden. (***) Toen ik op 21 september jl. mijn inaugurale rede hield als buitengewoon hoogleraar aan de universiteit van Wuppertal (BRD), faculteit Klinische Virtualismus, zei en voorspelde ik: "Im kommende jahr neunzehnhunderdsiebenundneuntzig sollen die newsgruppen von usenet sich verdoppeln" (****). En regeren is vooruitzien, of het nu om regels of om een vooraf geconstrueerde hiearchie gaat. Wat dat betreft beschouw ik usenet als een 'serendipisch universum' (Tm). Ik bedoel daarmee dat je niet weet *wat* en *waar* er zich incidenten zullen voordoen, maar je weet *dat* het gaat gebeuren. Het serendipische karakter hiervan is dat het toeval zich -door de verdichte, pardigmatische, subjectieve perceptie van usenet- zich niet strikt willekeurig, maar onevenredig in kwantitiet en kwaliteit in de richting van de ogen van de beschouwer toe beweegt. Anders gezegd; het zogenaamde toeval van incidenten in usenet is zoiets als 50 maal 6 werpen in 100 beurten gooien met een dobbelsteen. (****) BTW: Ik had in Wuppertal ook nog willen zeggen, willen schreeuwen: Wollen wir den totalen Krieg? En als ik het gezegd had willen durven, dan was mijn retorisch antwoord geweest: Nein!, wir wollen friede, nicht allein nur hier und jetz, aber auch in der Zukunft und fur unser kinder (*****)." (*****) "Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is Dutroux" ------------------------------------------------------------------ From: RRR > Je idee voor een Dutch Usenet Society is veel te lang om te lezen. > Ik zag ergens wat voorstellen staan om de procedure voor het aanmaken > van nieuwsgroepen te veranderen ofzo. ------------------------------------------------------------------