SAN JOSE--------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Subject: Daarom.
From: "DirkJan Vos (FoxoF)" 
Date: Fri, 18 Oct 1996 22:10:48 +0100 (MET)
--------------------------------------------------------------


We zitten hier op vrijdagavond in de woonkamer. Het is nu precies 20:30 
uur. We drinken koffie en DirkJan heeft zoiets als een sfeervol plaatje 
opgezet: The Best of Burt Bacherach, en het zonnige nummer San Jose 
komt ons vriendelijk tegemoet.

Can You tell the way to San Jose
I got a lot to say in San Jose
Can You tell the way to San Jose
Wow wow -wow-wow- wow wou wou wou wou

BB: Het kwam bij mij toch een beetje als een verrassing over dat je besloten 
hebt om vandaag uit nes te vertrekken. Waarom ga je weg? Ben je 't zat, 
heb je geen zin meer, zitten ze je dwars, of ben je netmoe? Of speelt er 
heel iets anders mee?

DJ: Ja Bert, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag, omdat het 
antwoord niet zo 1 2 3 te geven is. Het is eigenlijk van alles een 
beetje. Ik ben 't zat, ik heb eigenlijk al lang geen zin meer, ik moet 
het allemaal echt uit m'n tenen laten krommen, er zit me natuurlijk van 
alles dwars en hoe langer ik wacht hoe dwarser alles me dwars gaat zitten, 
of dat zij mij nog verder gaan dwars zitten, he? De grenzen zijn gewoon bereikt

Bert. En inderdaad speelt de fysiek ook een rol in dat proces. Ik leid 
waarschijnlijk al een tijd aan netmoeheid, en kans bestaat dat als je 
daar te lang mee doorloopt dat het chronisch wordt.

BB: Maar uit hele andere hoek heb ik het gerucht vernomen dat je 
*gedwongen* bent om vandaag te vertrekken. Dat je dus zelf een 
geheim wurgcontract hebt moeten tekenen, op last van het Geheime 
Nes Presidium.

DJ: Dat is zo'n flauwekul Bart. Ik weet echt niet wie dat gerucht de 
cybervine in heeft gegooid, want ik zou zo'n wurgschikking nooit tekenen. 
Kom nou Bert. En dat zogenaamde GNP, dat is echt een farce hoor, niet 
meer dan een wassen neus: veel rook weinig vuur.

BB: Maar in een bericht van 4 oktober jongstleden dat je gepost hebt in 
nes staat:

> Donderdag 17 oktober ok. Alles in principe acoord. Behalve punt 34 F. 
> Afgesproken tijd. Ben te herkennen aan corduroy gleufhoed.

Hoe moeten we deze cryptische omschrijving duiden? Een laatste afspraak 
voor de definitieve schikking?

DJ: Welnee Bert, je ziet spoken. Dat van dat bericht wordt nog 
uitgezocht. Het is wel onder mijn naam en via mijn account gepost op nes, 
maar dat is dus geheel buiten mij om gebeurd. Een corduroy gleufhoed? Hoe 
komt iemand daar bij. Er loopt nu een intern onderzoek bij Xs4all over 
deze e-mail-fonie en voorzover ik nu al uit de school mag klappen is het 
bericht waarschijnlijk door een *interne* medewerker van Xs4all 
gefalsificeerd. Waarschijnlijk is het een codebericht geweest voor de 
losprijs-onderhandelingen van die gestolen microchips, of voor de 
ontvoering van die 3 Duitse herdershonden. Ik heb verder niets met dat 
bericht te maken. M'n advocaten houden zich daar verder mee bezig.

BB: Maar toch heb jij zo'n wurgcontract onder ogen gezien. Tenminste dat 
schreef je vorige week.

DJ: Dat is heel wat anders. Ik heb inderdaad via via, via een medewerker 
van een grote provider in het land, de hand weten te leggen op delen, let 
goed op wat ik zeg, op delen van een mogelijk bestaand wurgcontract waarmee 
de GNP bepaalde indringers het zwijgen weet op te leggen. Ik kan daar 
verder niks over zeggen, want als ik daaruit ga citeren, dan heb ik gelijk een 
proces aan m'n broek. M'n advocaten hebben mij dat sterk afgeraden.

BB: Maar zelf hebben ze je nooit zo'n contract laten zien. En passant.

DJ: Welnee! Tuurlijk niet. Kijk, het enige wat ik er nog wel over kan en 
durf te zeggen is dat de eerste paragraaf van het contract behelst dat je 
nooit met een woord over het contract met iemand mag spreken. Nooit, ooit. 
Dus je komt nooit te weten of iemand zo'n contract heeft ondertekend.

BB: Dat bedoel ik DirkJan. Dus wanneer jij het contract *wel* hebt 
getekend, dan zou je dat nu dus pertinent ontkennen.

DJ: Dat bedoel ik Bert. Ook al zou ik dus dat contract getekend hebben, 
dan zou ik dat inderdaad nooit zeggen. Maar zoals ik al zei, *ik* *heb* 
*dat* *contract* *nooit* *ondertekend*. Volgende vraag Bert.

BB: Er is nog iets anders wat je op deze bijzondere dag toch nog zou 
willen zeggen.

DJ: Ja, inderdaad. En daarom heb ik ook jou gevraagd om dat in een 
gesprek te doen, want anders komt het er niet van, en dan zeg ik zoiets 
niet. Wat was ook alweer de vraag?

BB: Zo'n tien jaar geleden is je leven plotsklaps totaal veranderd. Wat 
is er gebeurd?

DJ: Nou laat ik dat dan maar eerlijk zeggen, het is eigenlijk belachelijk 
dat ik 't nooit heb durven zeggen, maar om het hoge woord er uit te 
gooien: ik laat dus al tien jaar de Here Jezus in mijn leven. Ik 
ben gelovig, christen om precies te zijn. Zo, dat is er uit.

BB: Maar dat is toch geweldig joh? Dat jij de hand van de Heer hebt 
vastgepakt en zijn weg bent opgegaan. Dat is toch een fantastische 
boodschap DirkJan?

DJ: O, zo voel ik dat ook Bert, maar de meesten kunnen dat gewoon niet 
geloven dat ik geloof. Dat ik al jaren naar de kerk ga, dat ik op een 
evangelisatieclub zit, dat ik vakanties organiseer voor christelijk 
verstandelijk gehandicapte tieners. Ze willen het niet geloven en wanneer 
ze het dan eindelijk moeten geloven, dan willen ze niks meer met me te maken 
hebben.

BB: Hoe komt dat DirkJan? Zijn de mensen zo hard en zo kwestend?

DJ: O zeker Bert. Mensen kwesten elkaar altijd, vooral de niet 
christenen die helemaal geen blijdschap meer kennen in hun hart, maar die 
alleen maar sikkeneurig bezig zijn met meedraaien in die 
welvaartseconomie. En allemaal willen ze meedoen, de een nog meer dan de 
ander, dan zie je ook op usenet, op tv, de media, waar dan ook. En daar komt 
natuurlijk bij dat ik -net als jij Bert- toch ook mijn anarchistische 
identiteit heb behouden. Ik ben ook nog eens een reli-anarchist.

BB: En dan loop je ook tegen problemen aan binnen de kerk...

DJ: Precies, en jij weet daar alles van, want jij bent nog niet zo lang 
geleden door nota bene je eigen broer de EO uitgebonjourd! Fijne broer 
Bert, Bart!

BB: Van mij mag ie op dit moment door drie bliksems tegelijk in zijn 
fontanel worden getroffen! Maar laten we het niet over mijn broer 
hebben, maar over jou. Over je afscheid in nes. In hoeverre heeft het 
geloof een rol gespeeld in je optreden in nes en houdt dat verband met je 
vertrek?

DJ: Heel veel natuurlijk. Als gelovige heb ik dus nooit wat kunnen 
zeggen, dan was ik gelijk aan het kruis genageld, maar als anarchist heb 
ik me ook in moeten houden. Je hebt gezien wat ik dan toch in een paar 
dagen tijd over me heen krijg gestort. En ze doen het dan heel tricky en 
subtiel, zo lijkt 't dan, maar ondertussen staat Verhoeven zich al weer 
warm te lopen achter een boom om zodadelijk als terminator toe te slaan om 
mij definitief te elimineren. En ik heb daar de kracht niet meer voor om dat 
gevecht aan te gaan Bert. En ik laat me gewoon niet afslachten door een paar 
van die hypocriete heidenhonden. We hebben als christenen al genoeg geleden 
in 't verleden. Er zijn er al genoeg voor de leeuwen gegooid, als je 
begrijpt wat ik bedoel. En ik heb zo graag tegen ze willen zeggen, 'heb uw 
naaste lief, want ik heb jullie ook lief'.

BB: Dat kan je toch alsnog zeggen?

DJ: Het is nu te laat Bert. En ik heb ook geen zin meer om tegen de 
slechte krachten te vechten, en ik wil al mijn 'positieve' energie aan God 
en de Here Jezus geven. Het is verspilde energie. Ik wil weer zingen en 
lachen en de warmte voelen van de Here Jezus. Mijn verlosser, mijn leidsman, 
mijn Heer!

BB: Je bent nogal gek met de Here Jezus...

DJ: Hij is voor mij het voorbeeld, de zoon van God die voor onze zonden 
is gestorven aan het kruis. En nu hang ik zelf aan kruis van nes 
-vergeef me de vergelijking Bert, maar zo voelt 't wel- , en dan 
voel ik precies wat de Here Jezus 2000 jaar geleden gevoeld moet hebben in 
zijn laatste uren. En ook ik vergeef de mensen, eigenlijk de lieve mensen, 
van nes. Ze weten het alleen niet. Ze hebben geen boodschap meer aan welke 
boodschap dan ook. En als je zegt, 'ik kom een belangrijke boodschap 
brengen', dan roepen ze naar beneden en zeggen ze 'zet maar bij de 
deur, of 'geef maar mee met het grof vuil'. Rot maar op, zeggen ze dan 
eigenlijk. Rot maar op, naar je eiland, naar het land waar je vandaan komt! 
Zo erg is het tegenwoordig Bert. Tja, en Jezus is mijn idool. Een ander 
adoreert Michael Jackson, Pamela Anderson of Rene Diekstra, 
maar mijn idool is Jezus. Hallelujah Bert!

BB: Waarom weet je zeker dat God bestaat?

DJ: Dat weet je *omdat* ie bestaat. Neem nou al die geleerden en al die 
koele analytici, allemaal weten ze wat er vandaag aan de hand is, maar 
als je vraagt wat er aan de allereerste dag vooraf ging, dan weten 
ze het niet. Heb jij ooit een antwoord gehoord van ze? Nou, daarom weten 
we zeker dat God bestaat. En hij heeft ook nog eens zijn eigen zoon naar 
de mensen gestuurd, om te laten zien en te zeggen dat God bestaat, en dat we 
via hem, via Jezus Christus ons kunnen verlossen van onze zonden en dat 
we na onze dood een heerlijk hiernamaals tegemoet gaan, waar alle goeden 
naast elkaar in vrede zullen leven. En dan is er nog de bijbel, waar het 
allemaal nog eens precies in staat. Dat is toch fantastisch zo'n boek. Tien 
jaar geleden las ik dat al in een adem uit, het leek misc wel: je leest 
het in een week uit, maar je hebt het gevoel alsof er een mensenleven is 
verstreken.

BB: Maken mensen van nes een kans om in de hemel te komen?

DJ: Nee, geen enkele. Wanneer zij zich zo afzijdig van de Heer houden en 
maar steeds sterker blijven opgaan in hun eigen ongeloof, dan zullen ze al 
heel snel niet meer te redden zijn. Er is iemand op nes die zich 
eigenlijk in dezelfde situatie bevindt als ik. Die is ook gelovig en ook zij 
durft er eigenlijk niet voor uit te komen. Ze weet niet dat ik bijvoorbeeld 
weet dat ze bij de Pinkstergemeenschap zit. Daar schaamt ze zich voor! Dat is 
toch niet te geloven Bert, dat wij gelovigen zo in een verdomhoekje 
worden gestopt door een paar virtuele snotneuzen! Kom er ook voor uit 
meid! Maar ik heb er allemaal geen zin meer in Bert.

BB: Wat zijn je plannen voor de toekomst DirkJan? Ga je nu echt weg uit 
nes, of sta je volgende week weer op de stoep?

DJ: Als ik echt zeg dat ik weg ga, dan ga ik ook weg. Een man een man, 
een woord een woord. En de toekomst, tsja, ik kijk nooit meer dan een 
posting vooruit en niet meer dan twee achterom, dus ik zie wel. Ik heb 
wel wat plannetjes in mijn hoofd.

BB: Kun je daar al iets over zeggen.

DJ: Nee, dat lijkt me niet verstandig.

BB: Zou je nog wat speciaals willen zeggen, nog iets willen ophelderen, 
nog iets tegen iemand in het bijzonder willen zeggen?

DJ: He bah, Bert. Schei asjeblieft uit, want dan zitten we hier 
morgenavond nog. Het is nu al weer kwart over negen en ik moet echt zo 
onder de wol kruipen. Wat moet ik dan zeggen, waarom ik FoXoF heet, 
waarom ik eigenlijk zoveel van Pietje hou en niet van Mietje, of 
andersom? Schei toch uit Bert. Dat is meer iets voor je chatprogramma. 
Kijk, het is net als met het geloof, je weet dat het geheim in een heel 
klein doosje zit, maar dan hoef je niet nog eens een keer dat doosje 
open te doen om nog een keer zeker te weten dat het geheim altijd een 
geheim zal blijven? Stel je voor dat je het doosje niet openkrijgt en je 
hele leven naar een sleuteltje loopt te zoeken. En maar vragen, waarom, waar, 
waarom, waarom? En voor je 't weet lig je in je graf en kan je de rest 
van je leven in de hel doorbrengen. Nou dank u feestelijk. Of je doet het 
doosje open en je denkt dat er niks in zit! Dan ben je helemaal in hotel Nes 
gelogeerd. Wat moet ik nou nog verder over nes zeggen. Ik hoop dat ze hun 
ondergang vrolijk tegemoet gaan, maar zelfs dat durf ik te betwijfelen. Want 
zingen kunnen ze niet, tenminste niet met hun hart, en lachen al helemaal niet.

Af en toe hoor je alleen zo'n hoge, sissende dameslach uit de nesput 
opdampen, weet je wel: KKrrsssSSStttttttt..ha..ha..ha..haaa. Dat is de 
neslach. Het geluid van een ratelslang is er een daverende schaterlach bij. 
En dan ook nog eens dat post-moderne, kwasi geweten dat ze er op nahouden! 
Ze zijn intoleranter als de inquisitie. En neem zoiets als kinderporno. De 
blase-kinderen van nes vinden dat natuurlijk ook reuze-erg, maar de 
brandende kwestie is hoe *je zelf* nu staat tegenover het gegeven dat je 
kinderporno ook digitaal kan namaken. Of dat dan wel mag of niet. Daar zijn ze
nog niet over uit. Dat zijn de gewetensvragen van internet anno 1996. Moet ik 
nog meer zeggen Bert? En moet ik dan ook uitleggen waarom ik kattevlees 
eet? Waarom ik niet zo hypocriet ben als die pseudo vegetarische koeien- 
en varkenseters van nes, die alleen die dieren eten waar ze zich het 
sterkst mee verwant voelen? Nou, ik ben dol op katten, altijd al 
geweest, en dan lust ik daar best wel een sateetje van of een mals 
stukje gemarineerd stoofvlees. Tis alleen even oppassen met de 
kattenharen, want die kunnen vervelend tussen je tanden gaan irriteren. 
En dat heeft niets met al of niet geloven te maken of met anarchisme, dat 
heeft alleen te maken met eerlijkheid en een klein beetje smaak. En nou 
vind ik het wel welletjes. Ik ga naar bed, want ik ben zo verkouden als 
een otter... Ha, haaa, haaaatsjoe....

BB: Gezonheid!

DJ: Dank je wel. He, hoor je dat, de plaat is blijven hangen...

Can You tell the way to San Jose

Can You tell the way to San Jose

Can You tell the way to San Jose

Can You tell the way to San Jose

Can You tell the way to San Jose

Can You tell the way to San Jose

Can You tell the way to San Jose

Can You tell the way to San Jose

Can You tell the way...ti.S...e

Kr.sas.ass.aa.aka.ka.ak.kkakkakaa..................


DJ: Weltrusten Bert.

BB: Weltrusten DirkJan... Maar je bent toch niet homofiel he, of zo?

DJ: Hoezo?

BB: Nou, dat je zo gek bent met Pietje en Mietje ? Dat zei je net. En van 
Jezus...

DJ: Jezus Bert, begin jij nou ook al.

BB: Sor.....


Can You tell the way to San Jose
I got nothing more to say in San Jose
Can You tell the way to San Jose

Wow wow -wow-wow- wow wou wou wou wou

Wow wow -wow-wow- wow wou wou wou wou

Wow wow -wow-wow- wow wou wou wou wou
Wow wow -wow-wow- wow wou wou wou wou
Wow wow -wow-wow- wow wou wou wou wou

         ******

Bert Bazuin in gesprek met DirkJan Vos


------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Subject: Re: Daarom.
From: kspaink@xs4all.nl (Karin Spaink)
Date: Sat, 19 Oct 1996 00:39:39 GMT
------------------------------------------------------------------


"DirkJan Vos (FoxoF)" wrote:

> [De bijbel] is toch fantastisch zo'n boek. Tien 
> jaar geleden las ik dat al in een adem uit, het leek misc wel: je leest 
> het in een week uit, maar je hebt het gevoel alsof er een mensenleven is 
> verstreken.
> 
> BB: Maken mensen van nes een kans om in de hemel te komen?
> 
> DJ: Nee, geen enkele. 

Als ik even mag interrumperen? Dank U.
Nes, dat _is_ de hemel van 'misc.


groet,
    Karin Spaink


- I write, therefore I am:  http://www.xs4all.nl/~kspaink
  Steunfonds rechtszaak Scientology v. Spaink et. al.:
- Vrienden van K., giro 450 9627, Amsterdam


------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Subject: Re: Daarom.
From: x@fwi.uva.null (X)
Date: 19 Oct 1996 22:38:01 +0200
------------------------------------------------------------------


kspaink@xs4all.nl (Karin Spaink) writes:

> Nes, dat _is_ de hemel van 'misc.

ik wil godverdomme niet naar de hemel! ik wil naar de hel! nu!

 --XX

juhuff.. zijn we dur al? . . . ik willun ijsje!


------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Subject: Re: Daarom.
From: ace@xs4all.nl (ace)
Date: Mon, 21 Oct 1996 12:13:08 +0200
------------------------------------------------------------------


X wrote:

> kspaink@xs4all.nl (Karin Spaink) writes:
> 
> >   Nes, dat _is_ de hemel van 'misc.
> 
> ik wil godverdomme niet naar de hemel! ik wil naar de hel! nu!

    ik wil godverdomme 
    niet naar de hemel! ik 
    wil naar de hel! nu!


't Is geen echte oni, X!

ace
-- 
=^^=  
( )~ ____________________________________________ ace ------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Subject: Re: Daarom.
From: wenslauw@xs4all.nl ()
Date: 22 Oct 1996 08:28:42 GMT
------------------------------------------------------------------Karin Spaink wrote:

>"DirkJan Vos (FoxoF)" wrote:
>
>> [De bijbel] is toch fantastisch zo'n boek. Tien jaar geleden 
>> las ik dat al in een adem uit, het leek misc wel: je leest 
>> het in een week uit, maar je hebt het gevoel alsof er een mensenleven is 
>> verstreken.
>> 
>> BB: Maken mensen van nes een kans om in de hemel te komen?
>> 
>> DJ: Nee, geen enkele. 

> Als ik even mag interrumperen? Dank U.
> Nes, dat _is_ de hemel van 'misc.

Dus we zijn allen heengegaan?

Wenslauw


------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Subject: Re: Daarom.
From: pien@xs4all.nl (Pien)
Date: Tue, 22 Oct 1996 13:53:42 
------------------------------------------------------------------


Paul Wezenberg wrote:

[Paul weet een geheime mailinglist en Hanzz wil daar alles over weten
waarop ik zeg...]

> +alstie het vertelt is het geen geheim meer.
> 
> En datzelfde geldt voor jou, niet? ;)

Ik hoef het dan ook niet te weten...

Pien


------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Subject: Re: Daarom.
From: J$ 
Date: 22 Oct 1996 14:14:36 GMT
------------------------------------------------------------------


Hans van Zonneveld [HvZ]:

HvZ] J$ wrote:

[...]

>>De __ghehheihmhe__ mailing list. Als je er iets van weten mocht, dan
>>wist je het al. Hij is namelijk geheim. Vandaar.
>>
HvZ] Ach het halfe geheim is nu al prijs gegeven de rest kan er ook wel
HvZ] bij.

Er is GEEN mailing list, ik herhaal, GEEN mailing list. Die mailing
list is ook niet geheim, en hij is OOK NIET TE VINDEN als

 "niet zo'n lijst" 

en daar staat GEEN MAIL EXPLODER als je GEEN vrfy en geen expn te
wachten met daarin GEEN script als

 #!/usr/bin/perl
 $Old_MacDonald=q#print #;$had_a_farm=(q-q:
 Just another sucker on the vine,:-);
 s/^/q[Sing it, boys and girls...],$Old_MacDonald.$had_a_farm/eieio;

dat ook HELEMAAL NIET een GEHEIME SATANISCHE VERSLEUTELING van de MAIL
ADRESSEN van die DUS NIETBESTAANDE mailing list is.

Geloof me nou maar: er _is_ niet zo'n lijst.


-- J$ (of hij moet in die kelder zitten, daar heb ik niet gezocht)
-- 
Maakt niet uit wat ik schrijf, altijd wel iets over aan te merken.
   -- Truus de Wit


------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Subject: Re: Daarom.
From: gdekkers@kub.nl
Date: Fri, 1 Nov 1996 09:59:13 GMT
------------------------------------------------------------------


In article <55ahuj$3i3@adam.wins.uva.nl> x@fwi.uva.null (X) writes:

>Gijs, joh..trek het je niet zo aan..:)

> --XX

>sometimes a joystick is just a joystick..

Tja, misschien ben ik wel wat overgevoelig. Gisteren een beetje rare 
bijeenkomst met een aantal mensen van een bij de redaktie bekend pensioenfonds 
gehad. * Die jongens kunnen er niks aan doen, want ze gaan daar niet over, 
maar de deelnemers van pensioenfondsen zouden eens moeten weten wat er 
vroeger van tijd tot tijd met hun geld afgekleund is! De mensen die ik 
sprak vonden het ook raar, maar zij waren het station dat ze er zich nog boos 
om maakten al gepasseerd. Ik nog niet. Ik betwijfel eigenlijk ook of ik dat 
ooit zal worden. 

* vraag me niet welk fonds het was, want dat zeg ik toch niet. Overigens is de 
situatie vandaag de dag al sterk verbeterd.

Overigens, heeft niemand van jullie zich ooit afgevraagd of er enige mate van 
democratische controle is over die 700 miljard (zevenhonderd miljard! Dat is 
meer dan wat we met zijn allen in een jaar produceren!) totaal vermogen van 
pensioenfondsen is? Het antwoord is nee. Tot dusver gaf dat niet. Zelfs met de 
enorme blunders die er gemaakt zijn (het ABP en de beleggingen in onroerend 
goed is zo een voorbeeld: er is ooit een boek over geschreven. Aanrader!)
, was de overrente in de jaren '70 en '80 zo hoog dat dat rustig betaald kon 
worden. Maar of dat in de toekomst zal blijven is maar zeer de vraag. 

Afijn, zo maar wat overpeinzingen. terug naar je proefschrift, jij! Ga eens 
wat nuttigs doen!

Gijs


Gijs Dekkers  G.J.M.DEKKERS@KUB.NL
 
 *** such is life (and it gets sucher every day) ***------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Subject: Re: Daarom.
From: arthurvk@xs4all.nl ()
Date: Sun, 20 Oct 1996 01:50:11 +0100
------------------------------------------------------------------


DirkJan Vos (FoxoF) zoekt het hazepad:

DJ: Do you know the way to San Jose?

ACW: Jazeker, maar waarom...

DJ: I've been away so long, I may go wrong and lose my way.

ACW: Zo moeilijk is 't niet, hoor.

DJ: Do you know the way to San Jose?

ACW: Jaahaa, dat zeg ik toch. Vanuit LA neem je de snelweg richting
Santa Barbara en dan immer gerade aus naar het noorden en je komt
vanzelf in San Jose. Bijzonder fraaie route. Maarreh, vanwaar die haast?

DJ: I'm going back to find some piece of mind in San Jose.

ACW: Tureluurs geworden van al dat onzinnige geklep in nes, zeker? Tja,
je moet ook niet zo tegen de stroom in proberen te roeien, dat kost je
jaren van je leven, man. Waarom ga je niet naar Hollywood? Met jouw
kwaliteiten moet je 't daar ver kunnen schoppen.

DJ: LA is a great, big freeway. Put a 100 down and buy a car; in a week,
maybe two, they make you a star. 

ACW: Nou, wat let je?! Go for it!

DJ: Weeks turn into years, how quick they pass; and all the stars that
never were are parking cars and pumping gas.

ACW: Hmm, met zo'n instelling zal je het *zeker* niet maken in LA. Waar
is je zelfvertrouwen gebleven? Dat verfrissende, vorstelijke dedain dat
generaties nes-lezers heeft vermaakt? En wat is San Jose dan helemaal?
Zo'n suffe slaapstad, het Zwijndrecht van Californie, dat is toch niets
voor jou?

DJ: You can really breathe in San Jose.

ACW: Tsjonge. 

DJ: They've got a lot of space.

ACW: Kan wel zijn, maar dat had je in nes ook. Er was altijd meer dan
genoeg ruimte voor je grote stukken.

DJ: There'll be a place where I can stay.

ACW: YMCA? 

DJ: I was born and raised in San Jose.

ACW: O, je kan bij familie logeren. Als ze je maar herkennen, na die
tropenjaren in misc en nes.

DJ: I'm going back to find some piece of mind of San Jose.

ACW: Ja, dat zei je al. Je bent echt van slag af, he? Maar, als je
eenmaal je pies of maaint hebt gevonden, wat dan? Ga je je manifesteren
in de plaatselijke misc/nes-achtige nieuwsgroepering? Wat knuppels in
het hoenderhok van de San Josese harde kern gooien? Of toch
Hollywood-ster worden?

DJ: Fame and fortune is a magnet. It can pull you away from home.

ACW: Ver van familie, vrienden en bekenden; dat kan een eenzame
bedoening worden. Maar ja, als je die droom eenmaal hebt... Je weet wat
ze zeggen...

DJ: With a dream in your heart you're never alone.

ACW: Precies! Dus, wat let je?! Go for it!

DJ: Dreams turn into dust and blow away. And there you are, without a
friend, you pack your car and ride away...

ACW: Naar San Jose, jaja, ik weet 't... 

DJ: I've got lots of friends in San Jose.

ACW: Dat is fijn. Doe ze de groeten.

DJ: Do you know the way to San Jose?

ACW: Ja, hallo, dat ik heb ik net uitgebreid staan uitleggen--ik blijf
niet bezig! Koop maar een kaart!

AK: Wo wo--wo wo wo wo--wo wo--wo wo.

ACW: Heeft je hond een ongelukje gehad?

DJ: LA is a great, big freeway.

ACW: Ach gut, bij 't oversteken reed een dikke Amerikaan over z'n
staart?...

DJ: Put a 100 down and buy a car.

ACW: Ah, om de achtervolging in te zetten, neem ik aan?

DJ: In a week, maybe two, they make you a star.

ACW: Ja, op 't nieuws, als je die dikke Amerikaan met dikke Amerikaan en
al het James Deanravijn in botst. Moest je het gevang in? Lijkt me geen
pretje, al die inmates die vragen of je de groene zeep wil oprapen...

DJ: Weeks turn into years, how quick they pass.

ACW: Je hebt je er dus niet verveeld. Heb je om de tijd te verdrijven
voor black muslim gestudeerd?

DJ: And all the stars that never were are parking cars and pumping gas.

ACW: Nee, natuurlijk: je hebt er liedjes geschreven! Vandaar dat je
steeds in refreinen vervalt. En ik maar denken dat het door nes kwam.

DJ: I've got lots of friends in San Jose.

ACW: Is dit nou echt waar, of ben je een liedje aan 't zingen?

AK: Wo wo--wo wo wo wo--wo wo--wo wo.

ACW: Na al die jaren nog altijd last van die geknakte staart. Wat
zielig.

DJ: Do you know the way to San Jose?

ACW: Als u mij even wilt volgen. Doet u deze jas aan, het is wat fris
buiten. Ja, ik weet het is een vreemd model, maar het heeft als voordeel
dat je armen niet zo in de weg zitten bij het lopen. Kom, we stappen in
deze mooie witte auto; met het zwaailicht aan komen we een stuk sneller
in "San Jose." 

AK: Wo wo--wo wo wo wo--wo wo--wo wo.

ACW: Voor jou vinden we wel een plekje in 't asiel.

DJ: Can't wait to get back to San Jose.

ACW: We zijn er bijna, nog even geduld.

AK: Wo wo--wo wo wo wo--wo wo--wo wo. Wo wo--wo wo wo wo--wo wo--wo wo.
Wo wo--wo wo wo wo--wo wo--wo wo.

ACW: Het arme beest kwispelt van vreugde. Tot ziens, DJ! Het ga je goed
in huize San Jose. Je muzikale voorkeuren waren een voorbeeld voor
allen. Speciaal voor jou, jou, jou draai ik _Anyone Who Had a Heart_...

Doei,
Arthur (aka ACW).
 

------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Subject: Re: Daarom.
From: "Jaap Verhoeven" 
Date: Sun, 20 Oct 1996 03:28:08 +0100
------------------------------------------------------------------


DirkJan Vos (FoxoF):

> Can You tell the way to San Jose
> I got a lot to say in San Jose
> Can You tell the way to San Jose
> Wow wow -wow-wow- wow wou wou wou wou

Hmmm... dit klopt niet.

Do you know the way to San Jose (Bacharach/David)
-------------------------------------------------

Do you know the way to San Jose
Out and away so long
I may go round and loose my way
Do you know the way to San Jose
Im' going back to find
some piece of mine in San Jose

LA is a great big freeway
Put a hundred down in my car

In a week maybe too they make you a star
Weeks turn into years
How quick they pass

And all the stars that never were
Are parking cars and pumping gas

You can really breathe in San Jose
They've got a lot of space
There'll be a place where I can stay

I was born and raised in San Jose
I'm going back to find some piece of mine in San Jose

Fame and fortune is a magnet
It can pull you far away from home

With a dream in your heart you never are alone
Dreams turn into dust and blow away
And there you are without a friend
you pack a car and right away

I've got lots of friends in San Jose
Do you know the way to San Jose

LA is a great big freeway
It can blow you far away from home
With a dream in your heart you're never alone
Dreams turn into dust and blow away

And there you are without a friend
you pack a car and right away

I've got lots of friends in San Jose

Do you know the way to San Jose

Can't wait to get back to San Jose

[ zip ]
 
> DJ: Dank je wel. He, hoor je dat, de plaat is blijven hangen...
> 
> Can You tell the way to San Jose
> Can You tell the way to San Jose
> Can You tell the way to San Jose
> Can You tell the way to San Jose
> Can You tell the way to San Jose
> Can You tell the way to San Jose
> Can You tell the way to San Jose
> Can You tell the way to San Jose
> Can You tell the way...ti.S...e
> Kr.sas.ass.aa.aka.ka.ak.kkakkakaa..................

(Vreemd. Een HoReCa-gelegenheid die nu nog met platen werken zou.)

> Can You tell the way to San Jose
> I got nothing more to say in San Jose
> Can You tell the way to San Jose
> 
> Wow wow -wow-wow- wow wou wou wou wou
> 
> Wow wow -wow-wow- wow wou wou wou wou
> 
> Wow wow -wow-wow- wow wou wou wou wou
> Wow wow -wow-wow- wow wou wou wou wou
> Wow wow -wow-wow- wow wou wou wou wou
> 
>          ******
> 
> Bert Bazuin in gesprek met DirkJan Vos

De transcriptie-afdeling heeft wat fouten gemaakt. IMHO.

 Jack (die 't jammer vindt dat Burt B. zo verkracht wordt)


------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Subject: Re: Daarom.
From: arthurvk@xs4all.nl ()
Date: Sun, 20 Oct 1996 10:28:48 +0100
------------------------------------------------------------------


Jaap Verhoeven wrote:

> Hmmm... dit klopt niet.

[...]

> Im' going back to find
> some piece of mine in San Jose

Jij dacht zeker ook dat Jimi "'Scuse me, while I kiss this guy" zong? :)

Proost,
Arthur.


------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Subject: Re: Daarom.
From: "Jaap Verhoeven" 
Date: Sun, 20 Oct 1996 13:20:48 +0100
------------------------------------------------------------------


arthurvk:

> Jaap Verhoeven wrote:
> > Hmmm... dit klopt niet.
> [...]
> > Im' going back to find some piece of mine in San Jose
> 
> Jij dacht zeker ook dat Jimi " 'Scuse me, while I kiss this guy" zong? :)

En dat was nog niet eens de enige fout... *smirk*

 Jack (spot the looney!)