Prijsvraag beste taalregel 2014

DirkJan Vos - d.vos35@chello.nl

Amsterdam - Den Haag 1960

Oktober 2014

Op de blog voor neerlandistiek, Neder-L, was door taalkundige Marc van Oostendorp weer de prijsvraaag uitgeschreven voor het bedenken van de beste taalregel van 2014. De bedoeling was om een gat te dichten in de bestaande regelgeving van de grammatica en de lacune zo ingewikkeld mogelijk op te vullen.

Ook ik heb meegedaan, maar mij niet echt aan de opdracht gehouden. Bovendien heb ik een regel bedacht met een knipoog en was die niet heel serieus bedoeld.

Vandaag was de uitslag en verscheen het jury-rapport. Er is geen winnaar gekozen, alleen een eervolle vermelding. En dit kwam vooral omdat diverse inzenders de opdracht kennelijk niet goed begrepen hadden.

Hieronder mijn inzending voor de prijs en de twee linkjes, naar de prijsvraag en naar de uitslag. Onder de reacties van de prijsvraag staan alle inzendingen.

Wie bedenkt de beste nieuwe taalregel 2014 - Neder-L

Juryrapport - Neder-L

Inzending prijsvraag Wijziging Taalregel 2014: die en dat.

Wijziging regels betreffende die' en dat' als betrekkelijk voornaamwoord.

De thans geldende regels zijn:

-

Die wordt als betrekkelijk voornaamwoord gebruikt als het verwijswoord een de-woord of een meervoudsvorm is.

Dat wordt gebruikt als betrekkelijk voornaamwoord om te verwijzen naar onzijdige het-woorden.

-

De eerste regel wordt gewijzigd waarbij 'die' als betrekkelijk voornaamwoord ook verwijst naar het-woorden als het gaat om mensen en dieren. In de tweede regel wordt het begrip 'onzijdige' geschrapt.

'Het meisje dat ik leuk vind', wordt nu, 'Het meisje die ik leuk vind'. Ook, 'Het paard dat in de gang staat', wordt 'Het paard die in de gang staat'. Bomen en planten vallen niet onder de categorie mensen en dieren.

De vigerende regels over 'die' en 'dat' als aanwijzende voornaamwoorden blijven voorlopig ongewijzigd. Dus, 'Dat meisje die ik ken', en niet 'Die meisje, die ik ken.'

De nieuwe regels luiden dan als volgt:

-

Die wordt gebruikt als betrekkelijk voornaamwoord als het verwijswoord een de-woord of een meervoudsvorm is en bij het-woorden die naar mensen en dieren verwijzen.

Dat wordt gebruikt als betrekkelijk voornaamwoord om te verwijzen naar het-woorden die geen betrekking hebben op mensen en dieren.

-

Deze regels worden ingesteld om het kunstmatige onderscheid tussen de- en het-woorden naar geslacht verder terug te dringen. Tegen dit licht moet een het-woord niet meer als onzijdig worden aangeduid, maar enkel als een het-woord.

;-)

14 - 22 oktober 2014

DirkJan Vos - d.vos35@chello.nl