( klik op logo voor HOMEPAGE )

The Tielman Brothers

DirkJan Vos - d.vos35@chello.nl

Amsterdam - Den Haag 1960

Een paar krantenscans over de Tielman Brothers

Eind januari 1960 traden de Haagse Tielman Brothers voor het eerst en ergens ook gelijk voor het laatst op voor de Nederlandse tv in de Weekend-show van Lou van Burg.

De recensies waren vernietigend. De Tielman Brothers kwamen in Nederland in die tijd niet van de grond en weken uit naar Duitsland. Ouderen vonden het niets, maar ook bij de jongeren sloeg het mogelijk niet overal aan. Wellicht ook omdat het instrumentaal was. De tijd was kennelijk nog niet rijp en toen de popmuziek doorbrak in 1964 verlieten de Tielman Brothers hun oude sound, maar braken ook hiermee niet door in Nederland.

Hilversum wilde hun platen niet draaien, indo-jongens werd de toegang geweigerd bij Haagse uitgaansgelegenheden. Twee broers kregen een ernstig auto-ongeluk. En wat ik nog zou willen weten, woonden ze toen in Den Haag en hoe zit die relatie precies? Pas in 1965 zouden ze voor het eerst in Den Haag hebben opgetreden in het Palais de Danse op Scheveningen. Iedereen was razendethousiast, maar ergens was het te laat. En 1958 met hun eerste plaatje Rock little baby of mine te vroeg.

En het is met een bril en de oren van later en van nu, moeilijk voor te stellen dat die muziek toen zo onbegrepen werd. Maar ook dat hoort bij de geschiedenis. De Tielman Brothers waren hoe dan ook geweldige muzikanten, showmen en pioniers in de Nederlandse popmuziek.

Er is de documentaire Rockin' Ramona, maar daarin komen de Tielman Brothers beperkt aan bod. Ik vind het dan ook een grote nalatigheid - omissie - dat er nog nooit over de Tielman Brothers een aparte documentaire is gemaakt. Ook niet na de dood van Andy (Rijswijk 2011) en na het overlijden van de laatste broer in 2014. Iemand zou dat moeten oppikken en er werk van maken. Daarvoor is het nooit te laat.

De Tielman Brothers op de Nederlandse tv in 1960

Ik ken allerlei uitspraken over de Tielman Brothers uit die tijd, ook die van 'apen uit de jungle', maar nu zelf ook even gezocht in de krantendatabase van Delpher. Twee andere kwoots gevonden en hieronder geplaatst. Daaronder twee clips uit de tv-show. Geweldige nummers en performance.

Scan uit het Friesch Dagblad - 25-01-1960

__

Scan uit het Dagblad van het Noorden - 25-01-1960

__

Tielman brothers - Rollin' rock - Weekend-show 1960

__

Tielman brothers - Black eyes - Weekend-show 1960

Eerste krantenvermeldingen 1949/1950

Scan uit De Vrije Pers (Soerabaja) - 21-02-1949

__

Een link naar de pagina en artikel uit Delpher, was niet met een screenprint hier te plaatsen. Zie je ook hoe Delpher eruit ziet.

Eclatant afscheid van de Timor Rythm Brothers - Het Nieuuwsblad voor Sumatra - 11-03-1950 - delpher.nl

__

Scan uit De Vrije Pers (Soerabaja) - 31-05-1950

Relevante bronnen

Tielman Brothers - Wikipedia

Indorock - Piet Muys - indo-rock.jimdo.com

En Piet Muys heeft het begrip indorock later gemunt.

Indorock - Jan Kersten - indorock.jimdo.com

De url van de sites verschillen slechts een streepje, maar bij elkaar heel veel info, foto's en video.

__

Als je stoer doet gelooft niemand je - Interview Menno Pot met Andy Tielman - 2008 - volkskrant.nl

__

Den Haag was de bakermat van de Nederlandse popcultuur - Peter Breedveld - 2003 - historischnieuwsblad.nl

__

The Story of Indorock - Henk Looijestein - indorock.home.xs4all.nl

Tv-item over en met Andy Tielman en Rock little baby of mine - Leo Blokhuis - 6 min.

September 2017 verschijnt er een boek over de Tielman Brothers getiteld, 'Helden van toen, The Tielman Brothers en de Nederlandse rock-ín-roll 1957-1967', geschreven door Harm Peter Smilde. Een werkstuk van vijf jaar research en met nieuw, uniek beeldmateriaal. De indorockers zetten dit jaar 60 jaar geleden voet op Nederlandse bodem.

Op historiek.nl heeft de auteur een artikel geschreven over zijn nog te verschijnen boek, maar hij blijft daarbij geheel vaag over de vele vragen. Tja, daarvoor moet je dan het boek lezen, of de recensies afwachten.

The Tielman Brothers en de oertijd van de Nederlandse popmuziek - Harm Peter Smilde - historiek.nl

The Tielman Brothers in de Duitse speelfilm Paprika uit 1959!

__

The Tielman Brothers - Bossa nova - Tv-showbeelden.

__

The Tielman Brothers - Twee nummers (Rock-'n-roll-medley en Blue bayou) en interview - WDR Fernsehen 1983!

DirkJan Vos - d.vos35@chello.nl


( klik op logo voor HOMEPAGE )