UUR


------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Date: Tue, 15 Oct 1996 16:26:42 
From: "DirkJan Vos (FoxoF)" 
Subject: Re: Uur 
------------------------------------------------------------------


Gijs Dekker schreef:

BenGrimm@xs4all.nl (Ben C. O. 
Grimm -Libertatis Praesidium NL -) writes:

[...]

|> Perelman rilde even toen hij tussen de koude lakens schoof. Hij
|> ging op zijn rug liggen en vouwde zijn handen over zijn borst.
|> Al snel voegde de poes zich bij hem. Hij aaide het dier even
|> over de kop. "Miriam," sprak hij zacht. De kerkklok sloeg 1 uur.

> ik zou willen dat ik zo kon schrijven...

> Gijs

Wat mij vooral aanspreekt is het 're-incarnatie-motief' van de overleden 
vrouw die terug is gekeerd in de poes. Het tragische is dan natuurlijk 
dat Parelman straks voor een tweede maal -als een moderne Orfeus- zijn 
geliefde moet verliezen. En hoe zal Parelman na zijn aangekondigde dood 
terugkeren? Waarschijnlijk niet als poes. Ik denk eerder aan een oud 
slingeruurwerk of aan een leeg gelopen batterij. Maar dat is het leuke 
van literatuur, dat je dat allemaal er zelf bij mag fantaseren.

FoXoF------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Date: Tue, 15 Oct 1996 22:20:41
From: "DirkJan Vos (FoxoF)" 
Subject: Re: Naam voor bewoners... ? 
------------------------------------------------------------------


Op Tue, 15 Oct 1996, Ben C. O. Grimm - Libertatis Praesidium NL - schreef:

> "DirkJan Vos (FoxoF)" wrote:

Nou Ben. Daar zit ik dan, met het schaamrood op de kaken, en het zweet 
in m'n handen. Je hebt me nog net niet ontmaskerd, maar het scheelt niet 
veel. Het liefst was ik met mijn poes diep onder de lakens gekropen en 
gehoopt dat ik de morgen niet meer haal. Even diep ademhalen en 
door de zure appel heenbijten.

> Schaven is voor de werkers. Overigens maak ik mijn talenten
> reeds te gelde.

Ja Ben -ik mag toch wel Ben zeggen Ben?- ik weet er alles van. Hoe gaat ie 
ook alweer, 'Je hebt werkpaarden en luxepaarden'. Ik ben niet eens een 
werkpaard, eerder een arme-lui-paard! En jou taxeer ik niet als een 
luxepaard, maar eerder een raspaard.

> Als je nooit een zin kan weggooien is dat schaven en schuren
> weinig profijtelijk, dunkt me. 

Wat heeft profijtelijk Ben. Het wordt m'n ondergang dat schaven en 
schuren. Ik wou dat ik een zaag had!

> Nu kan het verwisselen van
> woor en zinsdelen een verrassend effect sorteren, maar op een
> vage heruitgave van Van Ostayen zaten we niet te wachten.

Nee natuurlijk niet. Ik ook niet. Ik wacht eerder op een heldere 
heruitgave van de e-mailcorrespondentie van jou en Arthur van Leeuwen. 
Gaat die er komen Ben?

> Bij een beperkt voorhanden zijn der middelen zou het aloude
> adagium "Als het niet uit de lengte komt, moet het uit de
> breedte komen" enige heroverweging verdienen. Ik lees liever
> een enkele krachtige alinea dan schermen vol bij elkaar geharkte
> woorden. Als dat dan ook nog een stuk is dat qua toonzetting
> als badinerend en/of belerend wordt ervaren is juist de
> inhoudelijke kracht van het zelfgeschreven stuk van eminent
> belang. De parallel met "Je stukje is verkeerd gespelt" ligt
> dan alras op de loer.

Dat moet ik nog eens een paar keer doorlezen, maar ik voel helemaal aan 
dat je gelijk hebt. 

En toen maakte ik echt weer zo'n ezelsachtige uitglijder:

> > Sommigen, waaronder jij, bespeuren klaarblijkelijk nogal wat dedain in
> > mijn stukjes. Dat is helemaal niet waar hoor Ben.

> Het is niet waar dat sommigen dedain in jouw stukjes bespeuren?

Dom, dom, dom, van me Ben! Je hebt helemaal gelijk! Ik bedoelde 
natuurlijk dat ik bedoelde dat mijn dedain niet zo bedoeld was, als je nu 
wel begrijpt wat ik bedoel. Natuurlijk erken ik dat sommigen, nee wat zeg 
ik velen, nogal wat dedain bespeuren in mijn stukjes. Dat is wel waar hoor 
Ben.

> Of is dit een opzettelijke etalagepoging van een kromme zin?

Helemaal per ongeluk. Gewoon niet nagedacht. Ik dacht, huppekee, het is 
maar internet, het is maar nes, wat maakt 't uit. Maar dat gaat 
veranderen hoor Ben!

> Als het lezerspubliek dedain in jouw stukjes bespeurt, en
> wanneer dat dedain niet beoogd was, dient de schrijver ervan bij
> zichzelf te rade te gaan. Als je het brengen van de Hitlergroet
> uitlegt als "Ik ging even mijn benen strekken, maar jullie zagen
> dat voor een arm aan" is dat weinig geloofwaardig.

Ja, ja. Zo iemand wordt ook wel een 'troll' genoemd, als ik het goed heb. 
Maar als ik een troll ben, dan wel een per ongeluk, niet expres, met 
zonder jas aan.

> Toch niet, F. Je zoekt welbewust de openbaarheid en stelt je
> daarmee bloot aan kritiek. Als je daar zo houterig mee omgaat
> is de suggestie dat je je in je forum hebt vergist niet van
> relevantie ontbloot. Dit is geen pierenbadje waar manhaftige
> schoolslagpogingen op onverdeeld enthousiasme kunnen rekenen.
> Wie hier schrijft, geeft zich bloot. Wie zich vervolgens in
> wollige verdedigingszinnen probeert te hullen wordt voor een
> schaap aangezien en vervolgens geschoren. Zo simpel is dat.

Ik sta nu helemaal in m'n nakie Ben, in m'n blote Gerrit. Ik verkleedde 
me inderdaad -zogenaamd- als een wolf in schaapskleren, en jij knipt en 
scheert mij nu genadeloos, en wat blijkt: er zit helemaal geen wolf onder, 
maar een niet kunnen zwemmend schaapachtig schaapje, zonder wolmerk! I 
confess.

> Voor iemand die zich met zo veel venijn op de vroegere
> misc-populatie stortte verdien je hier het verwijt trage
> oogleden te bezitten. Er wordt al een aantal jaren op deze
> wijze in o.a. misc geschreven.

Venijn wil ik het niet noemen Ben en het ging ook niet om 'de' 
misc-populatie. Het ging mij er om, om dat kleine dominante, klein 
burgelijke, groepscharismatische, miscelijke stelletje kwijleballen, 
aan hun sektarische taas te trekken. Sorry hoor Ben, dat ik me even zo laat 
gaan. Maar venijnig, nee, dat gaat me te ver. 

En ik eindigde met: 

> > En wanneer je nu weer een lang, of kort stuk van mij tegenkomt, 
> > dan raad ik je aan -en ook anderen-
> > om ze gewoon over te slaan. Dat voorkomt onnodige irritaties.

> Vind je dit, heroverwegend en herziend, niet het meest ongepaste
> voorstel dat je in een openbare arena kunt poneren? Publiceren
> is vragen om reactie, en vragen om reactie is vragen om
> kritiek. Wie niet bereid is zich aan die kritiek bloot te
> stellen dient niet te publiceren.

Je hebt voor de zoveelste keer gelijk Ben, maar je begrijpt best wel dat 
ik hiermee mezelf ietwat stuurs, een beetje naar de achtergrond heb willen 
duwen. Je moet het maar uitleggen als een mengeling van oprechte 
bescheidenheid en wat goedbedoelde verlegenheid. Usenet is ook zo lastig 
als je geen literator bent, of wanneer je, zoals ik, zo slecht bij machte 
bent om alles altijd maar goed uit te leggen, om zo precies te zeggen wat 
je nu bedoelt. Het lijkt makkelijk, maar het is verdomde moeilijk Ben. 
Ik wou dat ik dat kon. En dat dan het liefst in 3 woorden. Misschien in een 
ander leven.

Bedankt Ben,


FoXoF


------------------------------------------------------------------
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Date: Thu, 17 Oct 1996 21:27:00
From: "DirkJan Vos (FoxoF)" 
Subject: Re: Naam voor bewoners... ? 
------------------------------------------------------------------


Op Wed, 16 Oct 1996, Ben C. O. Grimm - Libertatis Praesidium NL - schreef:

> O, sta mij toe het via een Telegraaf-filter te laten
> herverwoorden: "Liever een goed kort stuk dan een slecht lang
> stuk", en "Produceer geen rotzooi tijdens het weeklagen over
> andermans rommel".

Volgens mij Ben, heb ik helegaar nimmer nooit geweeklaagd over andermans 
rommel. Ik heb wel eens wat groepstendensjes gehekeld, maar iemand 
persoonlijk op zijn onzin aangevallen? Een voorbeeld wil me niet te 
binnen schieten. 'T schiet me zelfs te binnen -je zou 't bijna 
niet zeggen- dat deze uitwisseling van onzin ook helemaal nergens vandaan 
komt. Gelukkig dat ie ook nergens naar toe gaat. 


> Het ga je goed.

Jij ook Ben.


FoXoF

Kijkt nooit meer dan een posting vooruit en kijkt nooit naar meer dan twee 
postings achterom.