Valentine


------------------------------------------------------------------ Newsgroups: nl.eeuwig.september Date: Thu, 30 Jul 1998 20:36:54 From: DirkJan diedjee@dds.nl Subject: Re: gassed and stoked ------------------------------------------------------------------ Voor mij funny Valentine Van Valentine... gassed and stoked - loss well you covered your tracks and now i can't see you you had your ashes scattered at sea there's no grave to visit no tombstone to look at you were in the ny times obituary there's no record no tape no book no movie some photographs and memories sometimes i dial your phone number by mistake and this is what i hear this is no longer a working number baby please redial your call this is no longer a working number your party doesn't live here anymore this is no longer a working number if you still require help stay on the line and an operator will try to bail you out i knew i should have seen you that thursday i knew i shouldn't have left but you sounded so good your spirits so up i thought i'd see you next week i say over and over if i had half a brain if i had half a brain in my head i wouldn't sit here dialing a wrong number and listen to what some recording said i knew i should have written, written things down i always say i never forget who can forget a one-eyed pilot who's a concert pianist a painter a poet songwriter supreme my friends are blending in my head they're melding into one great spirit and that spirit isn't dead now i may not remember everything that you said but i remember all the things you've done and not a day goes by not an hour when i don't try to be like you you were gassed, stoked and rarin' to go and you were that way all the time so i guess you know why i'm laughing at myselves every time i dial the wrong line this is no longer a working number baby Op zondag, 26 Juli 1998, Valentine schreef en ik vertaalde: > gassed and stoked - loss verbaasd en in vuur en vlam - verlies > well you covered your tracks je hebt je sporen uitgewist > and now i can't see you en nu kan ik je niet zien > you had your ashes scattered at sea je hebt je as uitgestrooid over de zee > there's no grave to visit no tombstone to look at en er bestaat geen graf om bij te wenen, geen zerk om naar te kijken > you were in the ny times obituary in de krant heb je voor het eerst en het laatst gestaan > there's no record no tape no book no movie er bestaan geen gegevens, geen geluidsdrager, geen boek, zelfs geen film over je leven > some photographs and memories een paar foto's en herinneringen > sometimes i dial your phone number by mistake soms draai ik per ongeluk je nummer > and this is what i hear en weet je wat ik dan hoor > this is no longer a working number baby dit nummer is buiten werking gesteld liefje, omdat je je telefoonrekening niet hebt betaald > please redial your call asjeblieft draai het nummer nog een keer > this is no longer a working number dit nummer is buiten werking gesteld > your party doesn't live here anymore jouw feestje leeft hier niet meer > this is no longer a working number dit nummer is buiten werking gesteld > if you still require help Als je nog steeds hulp nodig hebt > stay on the line and an operator blijf aan de lijn en de operator > will try to bail you out zal proberen om voor jou een borgsom af te dwingen > i knew i should have seen you that thursday ik wist ik zou hebben gezien jou dat dinsdag > i knew i shouldn't have left ik wist dat ik je niet had moeten verlaten > but you sounded so good your spirits so up maar je klonk zo cool en je spirits waren zo high > i thought i'd see you next week ik dacht nog, die zie ik volgende week wel weer > i say over and over if i had half a brain ik bleef het maar herhalen alsof mijn hersens in tweeen waren gespleten > if i had half a brain in my head alsof ik maar half en hersen in mijn hoofd had > i wouldn't sit here dialing a wrong number ja, anders zat ik hier niet naar afgesloten telefoonnummers van Valentine te bellen > and listen to what some recording said om naar zo'n bandje van KPN-telecom te luisteren > i knew i should have written, written things down ik weet dat ik had moeten schrijven, gewoon dingen opschrijven > i always say i never forget ik zal altijd blijven onthouden dat ik het nooit vergeet > who can forget a one-eyed pilot wie vergeet er een piloot met 1 oog > who's a concert pianist wie kan er hier piano spelen > a painter a poet songwriter supreme een schilder een dichter zinger > my friends are blending in my head mijn vrienden zitten in de blender van mijn hoofd > they're melding into one great spirit ze melden dat ze de grote geest hebben gezien > and that spirit isn't dead en die geest leeft! > now i may not remember everything that you said en nu mag ik vergeten zijn wat je allemaal eens tegen mij gezegd hebt > but i remember all the things you've done maar wat je me aangedaan hebt herinner ik me des te meer > and not a day goes by not an hour en er gaat geen dag of uur voorbij > when i don't try to be like you dat ik niet probeer om als jij/jou te zijn > you were gassed, stoked and rarin' to go je was verbaasd, gestoken en te raar om vreemd te gaan > and you were that way all the time en je was dat weg al de tijd > so i guess you know why i'm laughing at myselves dus je begrijpt dat ik vanaf gisterenmorgen iedere ochtend in de spiegel kijk en dan in een homerisch lachen ontvlam > every time i dial the wrong line iedere keer als ik de verkeerde lijn heb gedbeld > this is no longer a working number baby dit nummer is buiten werking gesteld liefje Vrije vertaling: DJ