Open brief aan de Koninklijke Bibliotheek

DirkJan Vos - d.vos35@chello.nl

Amsterdam - Den Haag 1960

November 2014

Subject: Open brief KB
Date: 07-11-14
From: DirkJan Vos
To: Stel uw vraag: Koninklijke Bibliotheek

Beste mensen van de Koninklijke Bibliotheek,

Al twintig jaar publiceer ik op een webpagina op internet. Nog steeds. Nu zou ik willen dat er een trusted third-pary is waarbij ik mijn verhalen en biografische stukjes kan vastleggen en conserveren voor de toekomst, zodat ze ook over vijftig of honderd jaar op internet te vinden zijn. Dat kan ik doen via een onbetrouwbaar webhosting-bedrijf en hopen dat mijn kinderen op tijd betalen.

Ik ben van mening dat de KB deze taak op zich kan nemen om websites van Nederlanders tegen betaling online te houden. Ik zou dat ook willen en wil daar fors voor in de buidel tasten. De KB zou dit initiatief kunnen starten met subsidie van de overheid of door crowdfunding.

Ook kan er behoefte zijn voor het tegelijk archiveren van foto's, video's en geluid. Hiervoor zou kunnen worden samengewerkt met het instituut voor Beeld & Geluid. Voor permanente en eeuwige hosting kan contact worden gezocht met KPN/Xs4all. En ik realiseer me dat er kwa rechten en nog veel meer haken en ogen aan zitten. Maar je moet een keer en ergens beginnen. Bij dezen.

Deze mail is een serieus plan dat ik de KB nu voorleg. Een Nederlandse databank met websites, blogs en postings van in principe iedere Nederlander. Denk er eens over na. Het onderwerp over web-archivering hangt in de lucht.

Bedankt voor de aandacht.

Met vriendelijke groet,

DirkJan Vos
(Amsterdam - Den Haag 1960)

http://www.dejongenskamer.nl

Het idee heb ik al lang, maar de directe aanleiding was een recent symposium over webarchivering bij Beeld & Geluid. Op deze dag kwam ook de moeizame conservering van de weblog Bieslog van Wim de Bie uitgebreid aan bod. Mijn punt blijft dat bekende websites mogelijk wel gearchiveerd gaan worden en gewone websites als die van mij voorlopig niet.

Web-archivering Beeld & Geluid - Onder meer Bieslog - www.beeldengeluid.nl

Op het symposium over webarchivering heeft ook de KB het woord gevoerd en zijn zij partner van WebART, het research-project voor web-archivering. Meer informatie:

Symposium web-archivering - webarchiving.nl

Samenwerkings-platform WebART - web-archivering - www.webarchiving

Reacties en updates

25 februari 2015

Overgenomen van mijn Kladblokje:

Begin januari is mijn site duurzaam gerarchiveerd op de servers van de Koninklijke Bibliotheek, de KB. Niet omdat ik een koninklijke site heb, maar juist vanwege de old-school en het simpele html-design. Maar dan nog ben ik een van de weinige gewone mensen die in hun webarchief is opgenomen, want er zitten nu vrijwel vrijwel alleen ruim zesduizend websites in van instellingen en organisaties. Ik wil graag dat het ook voor gewone burgers mogelijk wordt. Ik heb daar eind vorig jaar een paginaatje over gemaakt.

Open Brief aan de Koninklijke Bibliotheek - Webarchivering

En zou iemand zijn eigen site ook willen laten opnemen in de KB, neem dan contact op met de heer P. de Bode waar op de onderstaande link, onderaaan zijn mailadres is te vinden. Wie zorgt er over honderd jaar voor dat je website nog is te raadplegen? (En dit is dus een tip die niet op de pagina's van de KB staan.)

Informatie en aanmelden Webarchivering KB

1 december 2014

Nog een reactie ontvangen van de KB. En de KB archiveert inmiddels zo'n 6.500 websites die te maken hebben met het publieke domein en vooralsnog geen websites van particulieren. Ik werd geattendeerd op een andere duidelijke webpagina van de KB over hun e-depot en actitiviteiten rondom webarchivering. En mijn punt is niet dat /alle/ Nederlandsse websites gearchiveerd mogen worden, maar dat particulieren hun website zouden kunnen aanmelden voor archivering, al dan niet tegen betaling voor duurzame opslag en ontsluiting.

De KB maakt voor de archivering gebruik van het programma Heritrix, een web crawler dat werkt met een open standaard. Het programma wordt wereldwijd door veel archieven en bibliotheken gebruikt. Een nadeel blijft dat de bestanden niet toegankelijk en doorzoekbaar zijn voor Google en alleen off-line zijn te raadplegen.

Heritrix - Wikipedia

De KB stuurde mij ook een mail waarbij ook mijn site begin 2015 wordt toegevoegd aan hun webarchief. Heel aardig en ik hoop dat dit ook voor anderen mogelijk is om een site aan te melden.

E-depot webarchivering - www.kb.nl

__

14 november 2014

De KB heeft een reactie gestuurd met een mail van Jasper Faase, teamleider Collecties. Het goede nieuws is dat de KB al een begin heeft gemaakt met het digitaal archiveren van Nederlandse websites, met een verwijzing naar onderstaande webpagina:

KB Digitale collecties - KB-webarchief

Hieronder plaats ik de gehele tekst van de pagina.

__

In het KB-webarchief zijn honderden gearchiveerde websites vanaf 2007 te vinden.

Het KB-webarchief bevat een selectie Nederlandse websites die vanaf 2007 zijn verzameld door de KB. De sites worden ÚÚn tot twee keer per jaar binnengehaald (geharvest) en duurzaam opgeslagen. Als u in het bezit bent van een KB-jaarpas kunt u het KB-webarchief in de leeszaal van de KB bekijken met behulp van de zogenaamde Wayback Machine.

Het KB-webarchief is nog volop in ontwikkeling en nog niet alle gearchiveerde sites zijn beschikbaar. De KB werkt in internationaal verband aan het verbeteren van de software voor het verwerven en tonen van de websites. In een latere fase zal het KB-webarchief ook online beschikbaar komen.

__

Jasper Faase schrijft dat er nog de nodige problemen zijn bij het ontsluiten van digitale sites, met name op het gebied van verouderde of incourante systemen voor audio-visueel materiaal. Ook beschikt de KB over te weinig tijd (dus ook geld). Hij eindigt de mail met:

"Hoewel we het een prachtig idee vinden om een Nederlandse databank aan te leggen voor alle websites in het nl. domein is webarchivering nog onvoldoende uitontwikkeld om als service aan te bieden. We doen ons best om het belang van webarchivering onder de aandacht te brengen en hopen dat dit op termijn zorgt voor extra resources. Wellicht wordt een nationale databank van websites zo in de toekomst alsnog haalbaar."

In ieder geval goed om te vernemen dat de KB bezig is met het archiveren van websites. In een kort antwoord heb ik nogmaals benadrukt dat het mij juist ook gaat om gewone websites en dat mensen bereid zijn om te betalen voor een eenmalige, permanente archivering van bijvoorbeeld een online-biografie.

Ik ben tevreden met de reactie van de KB. De ontwikkelingen blijf ik volgen. En niet alleen uit eigen belang met mijn pagina bij UPC (die ik nog eens moet overzetten naar een hosting-provider), maar ik schreef over dit onderwerp al twintig jaar geleden ten tijde van De Digitale Stad. Ik ontving nog een paar reacties van mensen uit eigen kring die ook wensen dat hun website na hun dood online gearchiveerd wordt.

De pagina wordt hopelijk vervolgd. Reacties blijven welkom.

__

Marco Raaphorst attendeerde me erop dat de KB ook gebruik maakt van Flash voor ontsluiting van hun materiaal. En hij merkt op dat dit een verkeerde keuze is geweest en niet een standaard is geworden als HTML5. Een voorbeeld van een Flash-pagina met de Beatrijs kun je op onderstaande link vinden. Er is ook een tekstversie in html beschikbaar.

De Beatrijs - Bladerboek Flash - kb.nl

En Flash-applicaties zijn dus niet te zien op de meeste mobiele apparaten. Het beste is toch om te kiezen voor open-source-standaarden. In dit verband is het gebruik van Silverlight van Microsoft voor audio en video bij de publieke omroep ook aan te merken als een beperkte en verkeerde keuze.

__

Dan is er nog het digitale archief van de aparte stichting de Digitale Bibliotheek met een goede en rijke verzameling teksten en boeken in html. Maar hiervan weet ik dat er te weinig geld is om deze online-bibliotheek verder goed uit te breiden.

Website De Digitale Bibliotheek - dbnl.org

__

De KB en Google werken al samen met het digitaliseren van boeken en onlangs kondigde de KB aan dat Google 100.000 rechtenvrije boeken gaat scannen van de bibliotheek van de universiteit van Amsterdam.

Google, KB en UvA voegen 100.000 eeuwenoude titels toe aan online bibliotheek - kb.nl

Deze boeken zijn later te vinden in de online-bibliotheek Delpher. Ook met een grote verzameling tijdschriften en kranten. Neem eens een kijkje bij deze database.

www.delpher.nl

Dan zijn er nog veel meer online-archieven te vinden, nationaal en internationaal, waaronder archive.org, maar ik concentreer me op Nederlandse bronnen en met name die van actuele websites van gewone burgers die niet altijd zelf kunnen zorgen voor continu´teit.

9 november 2014

Eerste reactie van de KB via Twitter ontvangen.

En uit eigen kring een paar reacties ontvangen van mensen die ook hun website graag gearchiveerd willen zien voor de verdere toekomst.

DirkJan Vos - d.vos35@chello.nl