( klik op logo voor HOMEPAGE )


Hadewych Minis met de Theo d'Or 20-22

Open brief

Stel een derde categorie in voor prijzen in de toneel- film- en kunstwereld

Dirk Vos - d.vos35@chello.nl

Amsterdam - Den Haag 1960

Open brief

Op 7 september voorspelde Ally Smid, kunstredactrice van Trouw, dat in navolging van de Gouden Kalveren ook de belangrijkste toneelprijzen voor de beste acteerprestaties volgend jaar niet meer apart naar vrouwen of mannen zullen gaan en komt ook daar één genderneutrale prijs. De Theo d'Or (Theo is een verkorting van Theodora!) die actrice Hadewych Minis zondagavond kreeg tijdens het toneelgala voor haar magistrale monoloog Girls & Boys zou dan de laatste zijn geweest die nog exclusief naar een vrouw is gegaan. Bram Suijker won als man de Louis d'Or voor zijn rol als Achilles in Trojan Wars.

Ik vind dat de toneelwereld de vernieuwde opzet bij de filmverkiezingen niet moet volgen, want ik ben faliekant tegen het afschaffen van aparte prijzen voor vrouwen en mannen en ik ben tegen de oplossing om nog maar één prijs in te stellen. Ik wil voorstellen om de twee bestaande prijzen uit te breiden naar drie! Ik wil niet dat er iets verdwijnt, met alle voor- en tegenstand en tweespalt die er nu heerst, maar dat er wat bijkomt. Wie kan daar op tegen zijn?

De gedachtegang bij de nieuwe, vorig jaar ingestelde enkelvoudige prijs in de filmwereld was dat door geen onderscheid meer te maken tussen vrouwen en mannen ook andere genderidentiteiten - mensen die zich vrouw noch man voelen - evenveel kans maken op een prijs met evenveel recht en inclusiviteit. De motivatie is te prijzen, maar veel beter is het om voor de zogenaamde non-binaire mensen een aparte prijs te maken en die toe te voegen aan de twee voor vrouwen en mannen. Hoe simpel kan het leven soms zijn.

Drie prijzen betekent dat non-binaire mensen meer kans maken, veel meer kans dan bij één, maar ook dat een aparte prijs voor vrouwen overeind blijft, want wat nu al gebeurt, betekent in de praktijk dat de Gouden Kalf voor acteren vooral naar mannen zal gaan, domweg omdat er weinig sterke vrouwenrollen zijn, niet bij de film, niet bij het toneel. Dus in plaats van andere genderidentiteiten goedbedoeld te helpen (de prijs in de nieuwe categorie zal niet ieder jaar worden uitgereikt), worden vrouwen bij de nieuwe opzet sterk benadeeld en op achterstand gezet. De omgekeerde wereld en vrouwen verdienen een aparte prijs, sterker nog, er zouden meer, veel meer sterke vrouwenrollen moeten worden geschreven en veel meer vrouwen zouden moeten regisseren en ook die kansen krijgen. Dat gebeurt allemaal heel sporadisch, heel langzaam, of niet.

Drie prijzen, één voor een actrice, één voor een acteur, maar hoe benoem je die derde prijs? Het is al zo dat non-binaire personen in de taal op verschillende manieren met 'hen' worden aangeduid omdat het woord sekseneutraal is. Ik stel voor om dat over te nemen en wordt een derde categorie de prijs voor 'hen'. Het zal een kwestie van wennen zijn, of iemand bedenkt een betere naam, maar mijn boodschap lijkt me duidelijk. Bij het toneel zou de nieuwe categorie bijvoorbeeld (doordenkertje) wat ludiek de Thea d'Or kunnen gaan heten. En mijn idee kan bij alle andere takken binnen- en buiten de kunstwereld worden overgenomen waar tot nu toe alleen vrouwen en mannen een prijs kregen of daar inmiddels ook maar één prijs wordt uitgereikt.

Theaterwereld, volg de Gouden Kalveren in de filmwereld niet en breidt de prijzen uit naar drie en organisatie en achterban van de Gouden Kalveren: Schaf de enkelvoudige prijzen voor acteren onmiddellijk af en omarm mijn idee van drie prijzen. Drie is een magisch getal. Ook dat nog.

Groet,

Dirk Vos
Amsterdam - 12 september 20-22 - 17:30
(Den Haag 1960)

= ! steun de #genderwet - maar voeg 3e categorie non-binair toe ! =

Deze open brief is nu - du moment - naar diverse relevante organisaties en media verstuurd. Mijn voorstel en oproep mag zeker vrijelijk door een ieder worden overgenomen, maar ik kan alleen een zekere exclusiviteit garanderen naar één dagblad als een van de landelijke kranten mijn brief zouden willen publiceren. Heel graag, maar mijn voorkeur gaat uit naar de NRC, gevolgd door de Volkskrant. Mijn open brief zal sowieso deze week op een aparte pagina op mijn website komen. Reacties op deze mail en brief zal ik daaronder opnemen. Hartelijk dank voor de aandacht.

* ! stuur de link van deze open brief door ! *

Reactie van de VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Con-certgebouwDirecties) ontvangen en kort gereageerd dat ik het probleem onderken, maar t totaal niet complex vind en dat ik geen onderzoek nodig heb om op basis van mn gezond verstand en gevoel nog steeds te menen dat mijn voorstel - los van wat punten en komma's - t beste alternatief en de beste oplossing is. Ik eindigde met: U2?

Dirk Vos - d.vos35@chello.nl

Lucebertshool & wokisme

De naam Lucebertschool kan echt niet meer - Dirk Vos - 12 september NRC - nrc.nl

Hoe antisemitisch dichter Lucebert was, blijkt nu weer uit brieven - (Luceberts antisemitisme is nu voor iedereen toegankelijk) - Toef Jaeger - 6 september NRC - nrc.nl

Ik ben #woke, maar cancel niemand.


( klik op logo voor HOMEPAGE )

Lijstjes

Bommelwoorden/Homogrammen

Neushoornhoorn-woorden

Snoeplijstje

Kroeskopwoorden (Baukje van Kesteren)

Dubbeldieren

Synoniemen voor leuk

Indische woorden

Synoniemen voor borsten

Synoniemen voor k*t - l*l - ne*ken

Synoniemen voor politie

Loempia-namen

De Verdwenen Weg (Piet Punt)

Moppen over Duitsers

Moppen over halve kippen

Buitenlandse artiesten die in het Nederlands zingen

Woordenschat voor jongeren

Worst

Duoniemen

Acroniemen en bijzondere afkoringen van (sport)clubs en verenigingen

Brekend Nieuws

Concerten en voorstellingen die ik heb bezocht

Meer dan vijftig favoriete broodjes

Lijstje met minimaal vierledigsamengestelde woorden

Lijst met anglicismen - Engelse leenwoorden en uitdrukkingen (2100)

Lijstje met paarplaatsen (Woorddanser 2009)

Katenspekwoorden - Zin in woorden

Koppelnamen

Synoniemen voor dood / doodgaan


( klik op logo voor HOMEPAGE )