( klik op logo voor HOMEPAGE )

Synoniemen voor dood / doodgaan

DirkJan Vos - d.vos35@chello.nl

Amsterdam - Den Haag 1960

Lijstje met andere woorden voor dood / doodgaan

aan het gas gaan
aborteren
afgemaakt
afgemat
afgepeigerd
afgelopen
afgelopen zaak
aflopen
afschieten
afsterven
aan de galg eindigen
bezwijken
het boek dichtslaan
bij de mieren zijn
creperen
crime passionel
dood
de dood een hand geven
de dood injagen
de dood tegemoet treden
de dood van Pierlala
doden
doodbloeden
dooddrinken
dooddrukken
doodeten
doodhongeren
doodknuppelen
doodmaken
doodmartelen
doodschieten
doodschoppen
doodschrikken
doodslaan
doodslag
doodsteken
doodvallen
doodvriezen
doodgaan
de duivel komt je halen
eigenmoord
een eikenhouten jas aantrekken
een eind aan je leven maken
er een einde aan maken
einde
elektrocuteren
elimineren
engeltjes maken
er onderdoorgaan
erin blijven
euthanaseren
executeren
expireren
familiedrama
gaan
de geest geven
gestrekt gaan
gevallen
gevierendeeld
de hand aan zichzelf slaan
het hart heeft het begeven
een hartstilstand
heengaan
een heldendood sterven
hemelen
het hoekje omgaan
in cement storten
in Gods armen vallen
in het harnas sterven
in je knollentuin zijn
in het stof bijten
een jacobsdood
jezelf doden
de kogel krijgen
kapotgaan
kassiewijle
keeuwen (van vissen)
koud
koud maken
de kraaienmars blazen
de laatste adem uitblazen
de laatste ademtocht
de laatste dag is aangebroken
de laatste deur
de laatste halte
het laatste avondmaal
een laatste reis maken
het laatste uur heeft geslagen
het leven (be)nemen
levenloos
levend begraven
levensbeëindiging
levenseinde
levensmoe
het licht is uitgegaan
het licht uitdoen
liggen
het loodje leggen
magere Hein
de man met de zeis
massamoord
meeneemzelfdoding
memento mori (gedenk te sterven)
met de dood bekopen
met stille trom vertrekken
mollen (Latijn)
moord
moord met voorbedachte rade
moord plegen
morsdood
morituri te salutant (zij die gaan sterven groeten u)
naar de eeuwige jachtvelden
naar een andere wereld helpen
naar gene zijde gaan
naar het Elysium gaan
naar het hiernamaals gaan
naar het Nirvana gaan
naar het pierenland gaan
naar het Walhalla gaan
een natuurlijke dood sterven
neerknallen
neerleggen
nifteren (bargoens voor doden)
om het leven komen
om het leven komen door een misdrijf
om het leven komen door een ongeluk
om het leven komen door ouderdom
om het leven komen door ziekte
ombrengen
omkomen
omleggen
om zeep brengen
onder de grond stoppen
ondergang
een onnatuurlijke dood sterven
onthoofden
ontslapen
ontzield
onder de groene sarge liggen
onder de groene zoden liggen
onder de quillotine eindigen
onder de Rus liggen
op de elektrische stoel eindigen
op het schavot eindigen
opgehangen
opgeven
overgaan
overlijden
polsen doorsnijden
de pijp aan Maarten geven
de pijp uitgaan
rust vinden
een spuitje geven
sneuvelen
sneven
stenigen
sterven
stervensziek
stikken
stilgeboren (doodgeboren)
succumberen
suïcide
ten hemel opstijgen
ten hemel varen
ter aarde storten
ter ziele gaan
termineren
een tuintje op je buik hebben
tussen zes plankjes liggen
de tijd is gekomen
het tijdelijke met het eeuwige verwisselen
de hemel van ondere bekijken
de uiltjes van onderen bekijken
uit het leven stappen
uit zijn lijden verlossen
uitstappen
vallen
van het dak afspringen
van kant maken
verbranden
verdorsten
verdrinken
vergassen
vergiftigen
vermoorden
verongelukken
verrekken
verscheiden
versterven
verstikken
vertrappen
verwurgen
verzuipen
de vlam doven
de vlampijpen inlopen
voer voor de maden
voer voor de wormen
een voltooid leven
voor de trein springen
het vuurpeleton
het water inlopen
(een eindje) wegbrengen
wegdragen
wegsterven
wurgen
wijken
wijlen
zalig
zelfdoding
zelfdoding plegen
zaliger
zelfmoord plegen
zich van het leven beroven
zichzelf opblazen
zo dood als een pier
de zwarte dood
zijn laatste adem uitblazen
zijn laatste ademtocht
zijn laatste kaarsje uitblazen
zijn laatste uur heeft geslagen

+

Bij mijn dood - Gedicht DirkJan Vos - De Jongenskamer

Wenn ick mal tot bin - Gedicht Friedrich Holländer (1929) - De Jongenskamer

ZON-2-DAG - Teil 2: Wenn ick mal tot bin - Gedicht Friedrich Holländer (1929) - De Jongenskamer

Lamento - Jacques Klöters draagt Remco Campert voor - en meer! - De Jongenskamer

+++

Mijn zoon blies op 4 mei 2020 vanwege corona op de avond van de Dodenherdenking even voor 20.00 uur de Taptoe / de Last Post op zijn hoorn bij ons in de straat bij zijn moeder op het balkon en ik luisterde aan de overkant bij mijn keukenraam. Ik wil dat hij dit herdenkingssignaal ook bij mijn uitvaart blaast.

Kippenvel!

Mees Vos (1994) - meesvos.com

De Taptoe / Last Post - dejongenskamer.nl

DirkJan Vos - d.vos35@chello.nl


( klik op logo voor HOMEPAGE )

Meer lijstjes

Bommelwoorden/Homogrammen

Neushoornhoorn-woorden

Snoeplijstje

Kroeskopwoorden (Baukje van Kesteren)

Dubbeldieren

Synoniemen voor leuk

Indische woorden

Synoniemen voor borsten

Synoniemen voor k*t - l*l - ne*ken

Synoniemen voor politie

Loempia-namen

De Verdwenen Weg (Piet Punt)

Moppen over Duitsers

Moppen over halve kippen

Buitenlandse artiesten die in het Nederlands zingen

Woordenschat voor jongeren

Worst

Duoniemen

Acroniemen en bijzondere afkoringen van (sport)clubs en verenigingen

Brekend Nieuws

Concerten en voorstellingen die ik heb bezocht

Meer dan vijftig favoriete broodjes

Lijstje met minimaal vierledigsamengestelde woorden

Lijst met anglicismen - Engelse leenwoorden en uitdrukkingen (2100)

Lijstje met paarplaatsen (Woorddanser 2009)

Katenspekwoorden - Zin in woorden

Koppelnamen

Synoniemen voor dood / doodgaan


( klik op logo voor HOMEPAGE )